Samfund

Ny overenskomst skaber bedre forberedelse for lærerne

Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening (KL) indgår aftale om en treårig overenskomst, der giver lærerne reel mulighed for planlægning og forberedelse, oplyser lærerforeningen i en pressemeddelelse.

Derimod fik lærerne ikke en ny arbejdstidsaftale, som kunne erstatte den eksisterende lov, fortæller formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg gik efter en arbejdstidsaftale, der kan erstatte den nuværende lov. Det er ikke lykkes.

- Til gengæld har vi med den nye overenskomst i fællesskab med KL taget en række initiativer, der skal sikre, at lærerne kan lykkes med opgaven.

- Det drejer sig ikke mindst om, at lærerne skal have reel mulighed for planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, siger Anders Bondo Christensen i en skriftlig kommentar.

Den nye overenskomstaftale gælder for de næste tre år.

Fakta: De væsentlige punkter i lærernes nye overenskomst

Lærerne kan se frem til at holde den sjette ferieuge i hele dage og få mere i løn.

 Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) blev søndag enige om en ny overenskomst. Herunder står de centrale elementer i aftalen at læse:

 * Arbejdstid: Det lykkedes ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale. Det betyder, at lærernes arbejdstid fortsat reguleres efter den lov, som Folketinget vedtog efter lærerkonflikten i 2013, der endte fire ugers skolelukning.

 * Aftalen betyder dog, at man lokalt kan lave aftaler for at løse nogen af de udfordringer, som skolen har, hedder det.

 * Løn: Alle lærere og børnehaveklasseledere bliver hævet et løntrin.

 * Ferie: Alle lærere og børnehaveklasseledere får også mulighed for at anvende den sjette ferieuge på samme måde som det øvrige arbejdsmarked. Det betyder, at de kan afholde ferie i hele dage og retten til at fradrage den sjette ferieuge i årsnormen, falder bort.

 * Tidshorisont: Den nye overenskomstaftale gælder for de næste tre år og træder i kraft 1. april 2015.

 Kilder: Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening.