Samfund

Eksperter: Mange radikaliserede unge er psykisk syge

Flere eksperter og kommunalt ansatte, der arbejder med afradikalisering, sætter nu et større fokus på de psykiske lidelser i indsatsen for at komme ekstremistiske holdninger til livs. Det sker, selv om der ikke er noget videnskabeligt bevis for, at psykiske forstyrrelser alene skulle gøre unge mænd til militante krigere, skriver Politiken fredag.

Radikaliseringsforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, ph.d. Ann-Sophie Hemmingsen, understreger, at psykiske lidelser »langtfra gælder flertallet«, men tilføjer over for Politiken, at hun »genkender fænomenet med psykiske problemer« hos radikaliserede unge:

- Det er ikke noget nyt, som er opstået i forbindelse med konflikterne i Syrien og Irak. I mine øjne er det udtryk for, at militant islamisme i stigende grad tiltrækker andre end mennesker, som har et politisk projekt, siger hun.

I Odense har kommunen siden 2006 sendt medarbejdere på forebyggelseskurser, der som et af flere elementer har fokus på tidlig opdagelse af psykiske problemer. Derudover har kommunen en psykolog ansat til sager, hvor psykiske lidelser vurderes at spille ind.

Ifølge Paul Hansen, leder af Den Faglige Gruppe, der er ansvarlig for forebyggelsen af radikalisering i Odense Kommune, har netop den strategi båret frugt:

- I Odense bor der efter vores oplysninger slet ikke nogen, som har været i Syrien og kæmpe. Det skyldes især vores strategi, hvor vi benytter fagpersoner som eksempelvis psykologer til at understøtte vores faglige vurderinger, siger han til Politiken.

Østjyllands Politi har længe arbejdet intensivt med afradikalisering og genkender psykiatriske diagnoser som noget, der sommetider forekommer hos radikaliserede unge. Det gælder for nogle af de udrejsende til Syrien og Irak, som politikredsen kender til, men også for personer i de højreradikale miljøer i Danmark, hvor diagnoser er oftere forekommende:

- Derfor har vi allerede et godt samarbejde med psykiatrien på dette område, fortæller politikommissær ved Østjyllands Politi Allan Aarslev.

I det fælles europæiske antiradikaliseringsnetværk RAN peger man netop på forekomsten af psykiatriske diagnoser hos fremmedkrigere som en vigtig faktor. »At være klar over og anerkende mulige mentale sundhedsudfordringer blandt potentielle fremmedkrigere er af afgørende betydning«, hedder det ifølge Politiken i referatet fra netværkets seneste møde 30. januar.

Psykolog og terrorforsker John Horgan fra UMass Lowell University er blandt verdens førende eksperter i radikaliseredes psykologi:

- Traditionelt set har mentale lidelser ikke været en pålidelig markør til at forudsige, hvem der bliver militante ekstremister. Det skyldes, at terrorgrupper ofte screener deres medlemmer og udelukker dem, der udviser klare psykologiske problemer. Men nylige studier har faktisk påvist, at mentale lidelser ser ud til at være mere forekommende hos bestemte typer terrorister, eksempelvis soloterrorister, siger han til Politiken.