Samfund

Overlæge tog i smug billeder af døde patienter

En dansk overlæge har i forbindelse med et bijob i hemmelighed taget fotos af døde og deres omgivelser uden tilladelse fra de efterladte, skriver Jyllands-Posten søndag. Lægen kørte som lægevagt i Skåne og tog billederne, når han var ude at erklære svenske mænd og kvinder for døde og skrive dødsattest til myndighederne.

- Det er en klar overskridelse af de lægeetiske regler, hvor § 15 direkte handler om lyd- og billedgengivelser, som kun må finde sted med patientens tilladelse, siger Ole Johannes Hartling, ledende overlæge på Vejle Sygehus, tidligere formand for Det Etiske Råd og tidligere medlem af Lægeforeningens Etiske Udvalg til Jyllands-Posten.

Lægeforeningen fastslår i uddybende retningslinjer, at "lyd- og billedoptagelser af identificerbare patienter må kun anvendes til undervisningsformål og i oplysningsvirksomhed med patientens tilladelse."

Den tilladelse har lægen ikke haft, fortæller Karl-Erik Allerbo, Helsingborg. Hans mor er en af de døde, som den danske læge har fotograferet. Allerbo har klaget til de svenske myndigheder, og lægen risikerer også en sag ved Lægeetisk Nævn i Danmark.

Den 62-årige overlæge er beskyttet af et navneforbud, som Københavns Byret udstedte, efter at Jyllands-Posten i april i fjor afslørede, at han som fremtrædende forsker på Rigshospitalet har misbrugt forskningsmidler til private formål. Rigshospitalet politianmeldte og fyrede ham. I dag arbejder han på et provinshospital i Østdanmark. Lægen erkender i en mail at have taget billeder af døde og deres omgivelser i Skåne til en bog, han vil skrive om døden.