Samfund

Ny test skal identificere ordblinde hurtigere

I Danmark er mellem tre og syv procent ordblinde, og nu skal der sættes mere ind for at identificere dem.

Der bliver nu sat større fokus på at identificere ordblindhed hos danske skoleelever.

Det sker, når Undervisningsministeriet kommer med en ny national ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse til de videregående uddannelser.

Indtil nu har der manglet en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed, og dette har skabt unødvendige barrierer for elever og studerende på vejen gennem uddannelsessystemet.

- Det er vigtigt, at elever og studerende med ordblindhed får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre elever, siger undervisningsminister Christine Antorini (S) i en pressemeddelelse.

Der har for eksempel været for mange og for uensartede udredninger, og det har været en kamp for nogle elever og studerende at få anerkendt deres ordblindhed, ligesom tilbuddene nogle steder har været upræcise i forhold til den enkelte elev.

I Danmark er mellem tre og syv procent ordblind, vurderes det.

- Nu kan vi tilbyde alle skoler og institutioner et gratis testredskab, der kan give et fagligt og solidt grundlag for at hjælpe til med, at elever med ordblindhed får den rette vejledning og undervisning, Christine Antorini.

Den nye ordblindetest skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed både på tværs af kommunegrænser og uddannelser.

Testen bygger på international anerkendt forskning på området.

Samtidig er den blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen sammen med testudviklere og forskergruppe.

- Testen kan bane vejen for en ensartet praksis på tværs af kommuner og uddannelsesområder, så elever med ordblindhed får en tidligere og mere målrettet støtte, uanset hvor de bor i Danmark, siger Christine Antorini.

Det er Undervisningsministeriet som i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og skoleforskningsprogrammet, IUP, ved Aarhus Universitet har udviklet den tværgående ordblindetest.

Fakta om ordblindhed

3-7 % af befolkningen er ordblinde.

Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.

Ordblindetesten er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet.

Ordblindetesten er finansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens midler til udviklingsprojekter.