Naturen er død: Jorden er på vej ind i en ny tidsalder

Når geologer i fremtiden graver ned og undersøger jordlagene, vil de blive mødt af store mængder industriaffald, rester fra afbrænding af olie, kul og gas, levn fra atomprøvesprængninger, plastikrester og andet affald.

Mængderne samt spor efter såkaldt naturforvaltning, vil være så voldsomme, at forskere reelt er begyndt at tale om, at naturen i sin naturlige tilstand er død, skriver Jyllands-Posten.

Menneskets påvirkning af jordkloden betyder ifølge avisen, at videnskabsfolk overvejer, om det skal gøres officielt, at vi har bevæget os ind i en ny geologisk tidsalder. Den antropocæne tidsalder - menneskets nye tid.

Ifølge Nils Bubandt, professor i antropologi ved Aarhus Universitet, kan det ende med en helt ny politisk dagsorden.

- Den traditionelle opfattelse af naturen er under afvikling. Normalt tænker vi natur som noget, der er uberørt af mennesker. Det er den ikke længere, siger han til Jyllands-Posten.

- Videnskabsmænd, politikere og meningsdannere bliver nødt til at acceptere, at mennesket skaber naturen, tilføjer Nils Bubandt, der leder et stort internationalt forskningsprojektet, Aura, hvis formål er at undersøge livet i den antropocæne tidsalder.

Han giver eksempler på menneskeskabt natur i Danmark som brunkulslejerne i Søby ved Herning, og at en helt almindelig dansk skov er menneskeskabt. Eksempelvis Danmarks største nye skov - den 15 kvadratkilometer store Vestskoven ved København.

En arbejdsgruppe under organisationen International Commission on Stratigraphy (ICS), der inddeler Jordens geologiske historie i tidsaldre, skal inden udgangen af 2016 komme med en indstilling om, hvorvidt vi officielt er i "menneskets nye tid".

Jan Zalasiewicz, geolog ved University of Leicester, der leder arbejdsgruppen, mener, at bunken af beviser for menneskets magt over naturen bliver større og større.

Andre videnskabsfolk såsom Stanley Finney, professor i geologi ved California State University og formand for ICS, mener dog, at menneskets påvirkning af Jorden kun vil være en midlertidig parentes i klodens historie.