Samfund

Til kamp med pizzakrydderi: Nu skal køer prutte mindre

Forsøg i laboratorier har vist, at krydderiet oregano er særdeles effektiv til at begrænse det metan, som køerne bøvser og prutter ud i atmosfæren. Et fireårigt forskningsprojekt skal nu afsløre, om det også virker inde i køernes maver.

- Vi håber, at vi kan begrænse køernes udslip af metan, hvis de fodres med oregano, siger seniorforsker Peter Lund fra Institut for Husdyrvidenskab på forskningscentret i Foulum til DR Midt & Vest.

Det er de æteriske olier i oreganoen, som hæmmer de bakterier, der producer metan i koens vom. Hvis metoden virker, vil det være til stor gavn for klimaet, for metan er en kraftig klimagas, som står for 16 procent af den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten.

Projektet er et samarbejde mellem forskere ved Aarhus Universitet og Økologisk Landsforening.

Ifølge udkastet til EU's luftdirektiv skal den samlede danske emission af metan reduceres med 24 procent i 2030 i forhold til 2005.

Den økologiske mælkeproduktion er nemlig udfordret for at nå det mål, da man allerede har set på kvaliteten af foderet og indholdet. Der er brug for alternative løsninger, hvis man skal nå målet, og derfor bruger man altså nu oregano i kampen.