- For meget jura og for lidt følelser i skilsmissepakkerne

Du kan se 'Med børnene som våben - krigen fortsætter' på TV 2 PLAY

Sidste år satte TV 2 fokus på en række tragiske skilsmisser i programmet ”Med børnene som våben”, hvor forældre mister kontakten til deres mor eller far. Kampen om børnene bliver forværret af de ekstremt dårlige forhold mellem forældrene og et besværligt system.

Efter dokumentaren lovede politikerne at gribe ind. I 2014 kom skilsmissepakke 1, og fredag er der førstebehandling af skilsmissepakke 2, men tiltagene er utilstrækkelige, lyder kritikken fra flere sider.

En af kritikerne er Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns vilkår. Han mener, at politikerne kun har set på regler og jura, mens de i stedet burde fokusere mere på det bløde og forebyggende arbejde. I deres nuværende form er pakkerne kun lappeløsninger.

- Vi vil gerne opfordre politikerne til at tænke det her system helt forfra. I de her sager må vi have en tilgang, der går ud på at bilægge den konflikt, for så længe den ikke er bilagt, så lever børnene i konflikt, med den konsekvens at børnene helt afskæres kontakt med den ene forælder, siger han.

Manu Sareen: Behandlingstiden skal minimeres

En stor del af problemerne for de medvirkende i ’Med børnene som våben' er de lange sagsbehandlings – og svartider. Nægter den forælder med forældrerettigheden at rette sig efter reglerne om samvær, er der få konsekvenser. Men jo længere tid der går mellem samvær med børnene, jo dårligere en sag har den anden forælder til sidst i retten, og på den måde kan den ene forælder chikanere den anden ud af børnenes liv. Derfor arbejder man på at minimere behandlingstiden, forklarer socialminister Manu Sareen til TV 2 News.

- Tiden er lige præcis det, der er med til at eskalere de her konflikter. Jeg vil gøre alt, jeg kan for at minimere tiden, så forældre og børn ikke oplever en unødig lang behandlingstid, siger han.

Hos Børns vilkår ser man gerne, at forældrene bliver mødt meget tidligere i forløbet med en hjælpende hånd, og det samme gør Dansk Rådgiverforening, det siger næstformand Niels Christian Barkholt til Go’morgen Danmark.

- Man skal løse problemet mellem forældrene, så man undgår, der kommer lange pauser i samværet, for forældre med ressourcer skal selvfølgelig have lov at se deres børn. Det er mere et spørgsmål om, hvordan systemet møder forældrene.

Forældre skal have hjælp til konfliktløsning

Med skilsmissepakkerne ligger der en forpligtelse til Statsforvaltningen om, at det kontaktbevarende samvær skal genetableres inden tre uger, hvis der er afbrudt samvær, men står det til Børns Vilkår, skal forældrene hjælpes, inden det kommer så vidt.

- Så snart samværet begynder at bryde sammen skal man i løbet af få dage stille med et udrykningshold med psykologer, socialrådgivere og andre, der er relevante, siger Rasmus Kjeldahl fra Børns vilkår og tilføjer:

- Man skal give forældrene støtte til den konflikt, de måske ikke selv kan overskue at løse, fordi der er så mange følelser, der kører rundt i en. Begge forældre vil gerne beskytte deres børn, men deres egne ønsker går ind og overtager.

Du kan se 'Med børnene som våben - krigen fortsætter' torsdag 20.50 på TV 2 eller her på TV 2 PLAY.

Med børnene som våben

I dokumentarserien 'Med børnene som våben' satte TV 2 i maj 2014 fokus på børn i skilsmissefamilier. I en ny dokumentar, 'Med børnene som vågen - krigen fortsætter', fulgte vi op på nogle af de forældre, vi mødte i de første programmer, og som stadig ikke har kontakt til deres børn.

Mange skilsmisser ender i dag i en kamp om børnene. Næsten 800 gange om året beslutter Statsforvaltningen, at et barn ikke skal se den ene af sine forældre. Det tal er endda kun en konservativ udredning på baggrund af Ankestyrelsens indberetninger fra Statsforvaltningen. Tallet kan altså godt være højere.