Samfund

Skoler bryder loven: Ignorerer undervisning i førstehjælp

Førstehjælp blev for ti år siden lovpligtig i grundskolen. I dag mangler 40 pct af alle skole stadig at implementere det i undervisningen.  Scanpix

Danske grundskoler ser i vid udstrækning stort på lovpligtig undervisning i førstehjælp.

Førstehjælp redder hver eneste dag liv, og derfor skal skoleelever have grundlæggende færdigheder i livreddende førstehjælp, når de går ud af 9. klasse. .

Det står i den bekendtgørelse om færdselslære, der blev revideret i 2005 for at gøre undervisning i førstehjælp til en obligatorisk del af undervisningen.

I dag – ti år senere – er der stadig 40 procent af de danske skoler, der endnu ikke har implementeret førstehjælp i undervisningen. Det er én af konklusionerne i en rapport, som Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed og Gentofte Hospital står bag.

- Det er jo rystende. Jeg har stor forståelse for, at man skal kunne sætte et korrekt komma og dividere. Men her taler vi om grundlæggende færdigheder, der kan redde liv. Fire timer er alt, hvad der skal til, før eleverne kan gå derfra med kompetencer i hjerte- og lungeredning og brugen af hjertestartere og dermed give livreddende førstehjælp, siger Thomas Egeborg Pedersen, der er formand for Dansk Førstehjælpsråd.

Markant udvikling

Førstehjælp redder tusindvis af menneskeliv hvert år, og antallet af danskere, der griber ind med livreddende hjælp, når én af deres medborgere får et livstruende anfald, er stødt stigende.

Således var der i 64 procent af alle hjertestoptilfælde givet førstehjælp, inden ambulancen nåede frem i 2012. Til sammenligning var det kun 19 procent i 2002.

En stor del af årsagen til den udvikling er, at Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Folkehjælp har haft held med kampagner med fokus på vigtigheden af, at flest mulige danskere har kendskab til førstehjælp. I 2006 blev det tilmed vedtaget, at man ved erhvervelsen af kørekort skal gennemføre otte timers undervisning i førstehjælp. Dermed får 65.000 tusind danskere alene derigennem undervisning.

Klare målsætninger

Samme tankegang lægger bag implementeringen i folkeskolen. Men skolernes bekendtgørelse er for løst formuleret og åbner en kattelem, hvor skolerne kan klemme sig uden om kravet. Det mener Klaus Nørlem, der er generalsekretær for Dansk Folkehjælp.

- Jeg er glad for obligatoriske scenarier, men politikerne siger, at det skal være op til skolelederne selv, hvordan de vil tolke loven. Hvis man indfører det som pligt, så kan man opsætte mål for, hvad der skal komme ud af det. Det giver også god mening, fordi der hvert år går mange ud af folkeskolen, og vi vil gerne gøre dem alle i stand til at reagere, hvis der opstår en pludselig nødsituation, siger Klaus Nørlem, der foreslår, at man indfører konkrete krav om, at alle folkeskoler skal tilbyde otte timers undervisning i førstehjælp.

- Så går man ud af folkeskolen med et diplom, der viser, at man har grundlæggende færdigheder i livreddende førstehjælp.

Dårligt kendskab til loven

Center for Interventionsforskning har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 600 skoleledere og et tilsvarende antal lærere på i alt 783 folkeskoler, friskoler og private grundskoler.

Mange bekræfter det billede, som Danske Folkehjælp tegner; nemlig at loven er for åben over for tolkning.

- Mange har et dårligt kendskab til lovgivningen. Og dem, der har kendskab til den, tolker den forskelligt. Hovedparten anser det for mere eller mindre frivilligt at undervise i det, siger Line Zinckernagel, der er én af forskerne bag undersøgelsen, der desuden viser, at der også er problemer på de skoler, der har indført førstehjælp i undervisningen. Hun understreger i øvrigt, at langt hovedparten af skolelederne og lærerne i undersøgelsen giver udtryk for, at de mener førstehjælpsundervisning burde være en del af pensum.

Men ifølge formanden for Førstehjælpsrådet er der ikke noget at misforstå.

- Det fremgår ret tydeligt, at de skal modtage undervisning, men jeg tror, der skal angives et fast timeantal, der gør det sværere for skolerne at krybe udenom. Men problemet er også, at man lærere ikke føler sig ordentligt klædt på til at undervise i førstehjælp. Og det er jo tankevækkende i sig selv, siger Thomas Egeborg Pedersen.

Han understreger, at det er skoleledernes ansvar at sikre, at der er uddannede lærere på skolen.

I samfundets tjeneste

Men det er urealistisk, at skolerne varetager opgaven i en i forvejen travl hverdag, hvor man efterhånden pålægges urimelige krav. Det mener formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

- Vi skal gøre børnene klogere, dygtigere, de skal trives og bryde den sociale arv. For mig at se er førstehjælp et af yderpunkterne for vores kerneområder. Vi er udfordret på mange dagsordener, og vi har taget forældrenes forpligtelser på os i samfundets tjeneste, så lige nu er det prioriteringsspørgsmål, siger han. .

Kræver ny forståelse

Han mener ikke, at løsningen er flere konkrete læringsmål.

- Vi har ikke brug for en skærpelse af loven, men vi har brug for en forståelse for, at det ikke er realistisk at forvente, at vi kan varetage alle de opgaver, vi bliver pålagt i øjeblikket. Der er så mange læringsmål, vi skal tage stilling til hele tiden. Om lidt kommer der noget om overvægt, og næste gang er det sikkert højresvingsulykker. Vi kan ikke klare det hele, siger Claus Hjortdal.

Øger overlevelseschancerne

Hos Trygfonden, der står bag flere initiativer for at fremme kendskabet til livreddende førstehjælp, ærgrer man sig over, at skolerne ignorerer den obligatoriske undervisning.

- Vi mener jo, at man forpasser en mulighed for at uddanne næste generation af førstehjælpere. I Norge har man indført timefast undervisning i folkeskolen, og jeg mener, at man skal gøre det samme i Danmark, for hvis alle kan og alle tør og alle gør det, så vil det øge overlevelseschancerne for rigtigt mange mennesker, siger Grethe Thomas fra Trygfonden.

Det siger loven: Førstehjælp i grundskolen

Grundskolernes bekendtgørelse for færdselslære blev revideret i 2005, således det blev obligatorisk at undervise i førstehjælp.

Bekendtgørelsens læringsmål beskriver, hvordan eleverne i tre omgange skal tilegne sig forskellige færdigheder i livreddende førstehjælp.

3. klasse:

Eleven kan lægge tilskadekomne i stabilt sideleje og behandle slag og skrammer. Eleven har viden om stabilt sidelieje og behandling af småskader.

6. klasse:

Eleven kan hjælpe ved hjernerystelse og knoglebrud. Eleven har viden om symptomerne på hjernerystelse og stabilisering af knoglebrud. 

9. klasse:

Eleven kan demonstrere teknikker til hjerte-lungeredning og til at stoppe livstruende blødninger. Eleven har viden om livreddende førstehjælp.

Kilde: Retsinformation.dk