Samfund

Sommerhuse skyller væk: Her er kysten også truet

Torsdagens aftale, der nu gør det muligt at kystsikre med sten ved Løkken på den jyske Vesterhavskyst, kan få betydning flere andre steder i landet.

Flere steder kæmper man nemlig med samme problemer. Sommerhuse, der styrter i havet. Strande, der forsvinder. Grønne områder, der forvandles til sandområder. Tre tendenser, der sker på flere af de danske kyster. Kombinationen af vandstandsstigninger og storme gør, at sommerhusområder ændrer sig, og metervis af Danmark bliver til hav.

I forbindelse med orkanen Egons hærgen fortalte en specialist i kystsikring, Christian Helledie fra rådgivningsvirksomheden COWI, tidligere i år, hvor problemerne er størst i Danmark:

- Problemet bliver større de kommende år. Vi så de ødelæggende billeder fra stormen Bodil, der i sig selv ikke var så slem, men den var skadende på grund af den højere vandstand. Og dét er meget vigtigt for ødelæggelserne: For konstruktionerne bliver ødelagt i højere grad, når vandstanden stiger, fordi de bliver overskyllet, sagde han dengang til tv2.dk.

Nørlev, Nordsjælland og Vestkysten

Han påpeger, at Nørlev i Nordjylland har helt specielle vilkår, men at der flere steder i Danmark er risiko for, at erosion også vil true rækken af huse.

- Det er helt sikkert den centrale del af Vestkysten, der er aller hårdest ramt. Men der er Kystdirektoratet på sagen, så vi ikke har så stort et problem.

I det område arbejder Kystdirektoratet med sandfodring for at tilføre Vestkysten sand som der pumpes op. For at holde kystlinjen.

- Så er der strækninger som nordkysten af Sjælland, som er et af de mest erosionstruede områder, men hvor kommunen arbejder på helhedsløsninger.

Christian Helledie forklarer, hvordan der er en igangværende debat om, hvordan man sikrer sig mod erosionen: For i det nordlige Sjælland er der flere steder ønske om stenbeskyttelse, men det tillader Kystdirektoratet ikke. Derfor er der en kamp om, hvordan strækningen sikres - frem for at sikre.

- Gammel Skagen er også hårdt udsat, hvor der er bebyggelse ud til erosionstruede områder, men Vestkysten er det mest truede område, tilføjer han.

Kystdirektoratet arbejder med at sandfodre for 100 millioner kroner om året fordelt på 110 kilometer kyststrækning på Vestkysten om året.

Samfundet skal finde en løsning

Myndighederne vil ikke have en løsning, hvor der på strandene bliver opstillet stenbeskyttelse: For det smadrer strandene, men i flere strandområder ønsker sommerhusejerne det, og derfor er der en debat om, hvordan man skal sikre sig i fremtiden, fortæller Christian Helledie.

- Det er en fastlåst situation, og der er mange sager om kystbeskyttelser, men det er svært at komme igennem med dem, fordi ejerne og myndighederne peger fingre ad hinanden, siger Christian Helledie.

Har du selv sommerhus, der trues af havet, eller kender du til andre steder i Danmark, hvor sommerhusejerne kæmper for at få lov til at kystsikre, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os nedenfor:

Hård eller blød kystsikring

Kystbeskyttelse kan typisk være ”hård kystsikring” med sten, ”blød kystsikring” med sand eller en kombination af de to.

Kystsikring med sten er den løsning, der bedst beskytter baglandet, altså de sommerhuse eller andre bygninger, der ligger bag kysten. Svagheden ved denne form for kystsikring er, at den kan ødelægge selve stranden, fordi sandet vaskes væk fra stranden foran stenene.

Kystsikring med sand bevarer sandstanden mest naturligt, men den kræver, at der hvert år pumpes store mængder sand op på standen, tæt på kysten eller på de inderste revler. Det påførte sand skylles nemlig løbende væk igen af bølger og strøm.

De to metoder kombineres ofte, så sten overdækkes med sand. En kombination vil stadig kræve, at der bliver tilført sand hvert år, men betydeligt mindre end hvis der kun er tale om en ”blød kystsikring”.

Kilder: Kystdirektoratet, Orbicon, Cowi