Samfund

Danske unge er blandt Europas mest selvskadende

Danske unge har en af de højeste rapporterede selvskade-rater i EU, skriver metroxpress. I en undersøgelse blandt danske gymnasieelever i alderen 15-19 år fra 2011 svarede 21,5 procent, at de havde gjort skade på sig selv på et tidspunkt - 16,2 procent svarede, at det var inden for det seneste år. Til sammenligning viser et studie publiceret i 2011, der rapporterer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 15-16-årige i flere europæiske lande, at 5,8 procent af de europæiske unge i gennemsnit har gjort skade på sig s

Danske unge har en af de højeste rapporterede selvskade-rater i EU, skriver metroxpress.

I en undersøgelse blandt danske gymnasieelever i alderen 15-19 år fra 2011 svarede 21,5 procent, at de havde gjort skade på sig selv på et tidspunkt - 16,2 procent svarede, at det var inden for det seneste år.

Til sammenligning viser et studie publiceret i 2011, der rapporterer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 15-16-årige i flere europæiske lande, at 5,8 procent af de europæiske unge i gennemsnit har gjort skade på sig selv en eller flere gange inden for det seneste år.

Vidensråd for Forebyggelse udgav sidste år rapporten ‘Børn og unges mentale helbred’, der konstaterer, at den høje forekomst af selvskade i Danmark er tankevækkende set i et internationalt perspektiv.

- Det er svært at sammenligne tallene, fordi der er forskel på, hvem man spørger, og hvilket spørgeskema man bruger, men jeg tolker materialet, som om vi har en høj forekomst, siger professor ved Institut for Folkesundhed Anelli Sandbæk, der har skrevet afsnittet i rapporten om selvskade.

Steen Andersen, der er generalsekretær i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, mener, at den høje danske forekomst af selvskade hænger godt sammen med de seneste års undersøgelser af danske unges trivsel, der viser, at danske unge ikke har det særligt godt psykisk.

- Det er vores indtryk, at der mangler viden og oplysning omkring selvskade i Danmark og mange lærere og forældre ved ikke, hvordan de skal gribe det an, siger han til metroxpress.

Leder af Center for Selvmordsforskning og forfatter til rapporten Lillian Zøllner peger på, at der er mange årsager hertil. Blandt andet den høje danske skilsmisserate og den stigende rolle, de sociale medier spiller i de unges liv.