Samfund

Sygehuse skal belønnes for at lytte til patienterne

Sygehuse skal i højere grad have betaling for kvalitet. Det kan forebygge fejl, ifølge Danske Regioner.

Det skal være slut med, at sygehusene kun belønnes for at behandle patienterne hurtigt.

De skal også have betaling for kvalitet og for at give sig mere tid til at sætte sig ind i patienternes erfaringer, skriver Politiken onsdag.

Det kan forebygge fejl og misforståelser, lyder det fra Danske Regioner.

Formanden for regionerne, Bent Hansen (S), peger på, at den kraftige satsning gennem 10-12 år på høj aktivitet ganske vist har gjort ventelisterne korte.

- Men bagsiden er, at det ikke rigtig kan betale sig at lytte ret meget til patientens behov, siger Bent Hansen til Politiken.

Ønsket om mere såkaldt værdibaseret styring af sygehusene kommer op på Danske Regioners generalforsamling til april og vil blive et krav ved de økonomiske forhandlinger med staten om budgettet for 2016.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er parat til at diskutere en ny økonomisk styring.

- Vi har udviklet et sundhedsvæsen, der er mere gearet til at levere mange behandlinger og i mindre grad gode resultater, der holder. Vi skal have færre genindlæggelser, og der skal vi se på, om der er lagt de rette incitamenter ind, siger Nick Hækkerup.

Professor Jakob Kjellberg, programleder hos Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, bakker op om en reform.

- Ventelisteproblemerne er mere eller mindre løst takket være det store fokus på øget aktivitet, og nu kan man godt være bekymret for, om der er aktivitet i systemet, som primært bare er der for at udfylde aktivitetsmålene.

- For eksempel kontrolbesøg, hvor patienterne kommer til tjek, som der ikke er behov for. Det er på høje tid at bremse den udvikling, siger han.

Ud af de 105 milliarder kroner der sidste år blev givet til sygehusenes drift, er det kun godt 20 milliarder kroner, der direkte udløses efter behandlingsaktivitet.

Resten er bloktilskud fra staten, som hvert år kræver produktiviteten øget med et par procent, skriver Politiken.