Samfund

Kommune udfordrer kirken: Vil registrere fødsler og død

 Scanpix

I flere hundrede år har kirken ført bøger over danskernes fødsler og dødsfald. Men den voksende multireligiøsitet får nu konsekvenser for folkekirkens monopol på registreringen af danskernes liv.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har netop vedtaget, at civilregistrering i fremtiden også skal kunne foretages via Borgerservice i kommunen.

- København er en meget mangfoldig by, hvor omkring 40 procent ikke er medlem af folkekirken, og der er et hav af etniciteter, religiøse overbevisninger og kulturer, siger budgetordfører Tommy Petersen fra De Radikale.

- Derfor mener vi, at vi ikke bør tvinge nogen til en bestemt religiøs institution for at ordne private forhold. Og så er det logisk og mindre forvirrende, at registreringen foregår hos Borgerservice.

Af respekt for "det frie valg" og det faktum, at omkring 60 procent af københavnerne fortsat er medlemmer af folkekirken, ønsker flertallet i borgerrepræsentationen, at der skal være mulighed for både at gå til kommunen og kirken.

Konkret er forslaget, at Københavns Kommune skal tilkobles det it-system i folkekirken, hvor registreringerne i dag foretages.

Domprovst ved Københavns Domkirke Anders Gadegaard mener, at der er tale om et overflødigt forslag.

- Jeg kunne forstå det, hvis det handlede om på landsplan at fjerne civilregistreringen som en opgave i folkekirken og flytte den et andet sted hen. Men hvorfor ændre på noget, som fungerer godt, siger han.

- Forslaget er dobbeltarbejde og spild af ressourcer. Er man berøringsangst over for folkekirken som trossamfund, så kan man ordne hele sin registrering digitalt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kirkeminister Marianne Jelved (R).