Samfund

Udnytter loven: Nu skal farlige læger frem i lyset

Det dur ikke, at dårlige læger med fejl på samvittigheden kan skjule sig for offentligheden.

Det mener sundhedsminister Nick Hækkerup (S), som oven på Fyens Stiftstidendes artikelserie "Svigt i lægevagten" nu vil lave loven om.

- Borgere skal have mulighed for at se, om den læge de behandles af, er under tilsyn eller har fået kritik for dårlig faglig adfærd, siger ministeren til Fyens Stiftstidende.

Nick Hækkerup vil konkret sætte en stopper for, at læger der trækker sig frivilligt under sagsbehandlingen i Sundhedsstyrelsen, slipper for at komme på Tilsynslisten.

Lovændringen kommer efter Fyens Stiftstidendes afdækning af sagen om en odenseansk vagtlæge, der ignorerede 36-årige Regina Holmegaards blodpropsymptomer, men blot rådede hende til at tage panodiler. En time efter var hun død.

Lægen havde i forvejen 13 klagesager, og Fyens Stiftstidendes artikler fik Sundhedsstyrelsen til at tage hans sag op og nå frem til en konklusion om, at han skulle have frataget sin ret til at være vagtlæge og få offentliggjort sit navn på Tilsynslisten med en formuleringen om, at han udgør en risiko for sine patienter.

Efter vejledning fra Lægeforeningen valgte den odenseanske læge at trække sig frivilligt fra vagtlægen og undgik dermed offentliggørelsen. Han kan nu fortsætte uhindret som praktiserende læge, uden at hans 1700 patienter har mulighed for at kende til den afgørelse og kritik, Sundhedsstyrelsen var nået frem til.

Det vil han ikke kunne i fremtiden.

- Det er helt afgørende, at patienterne kan have tillid til sundhedsvæsenet og være trygge ved, at læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan de ting, som de skal kunne. Og det skal gælde uanset om lægen tvangsmæssigt eller frivilligt har fået indskrænket sin virksomhed og som i den sag, Fyens Stiftstidende har beskrevet, ikke kan fungere som lægevagt længere, siger Hækkerup.

- For mig er det ikke afgørende, om det er frivilligt eller ej, det er en grundlæggende åbenhedstanke om, at det er vigtigt for os som patienter at kunne få et indtryk af, om der er noget på den pågældende læge.

Sundhedsministerens tiltag kommer efter en lang række af Folketingets sundhedsordførere har rejst hård kritik af smuthullet.

- Det er rigtig godt, at ministeren nu lukker den håbløse kattelem. Som læge skal man ikke kunne forhandle sig til, at oplysninger om dårlig faglig adfærd ikke kommer frem. Men ministeren har været tvunget til det, for der tegnede sig et flertal uden om regeringen til at gøre det. Jeg ville dog gerne gå endnu længere. For dybest set er der kun tale om en lappeløsning, der ikke forbedrer patientsikkerheden. Jeg kan ikke forstå, at en læge, der er så dårlig som vagtlæge, at en af hans patienter dør, kan fortsætte som praktiserende læge, siger sundhedsordfører for SF Özlem Cekic.

I Lægeforeningen vækker initiativet ikke begejstring, fordi her er holdningen, at Tilsynslisten slet ikke burde eksistere.

- Jeg synes ikke, borgerne får noget ud af at vide, at en bestemt læge har en påtale i en bestemt sag. Det er ikke det samme, som at det er en dårlig læge. Jeg synes, du skal stole på din mavefornemmelse og skifte læge, hvis du ikke har et godt samarbejde med vedkommende. Det vil tjene dig meget bedre end at kigge på lister, siger Jette Dam-Hansen, næstformand i Lægeforeningen.