Samfund

Ziegler om fortravlede ansatte: Det er naturligt

Næsten halvdelen af de offentligt ansatte skal løbe så stærkt for tiden, at de ikke føler, de har tid til at løse deres opgaver ordentligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af Megafon.

Og det er en helt naturlig, menneskelig reaktion, fortæller for for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler.

- Det er klart, at vi kigger vi på undersøgelsen og vurderer, om der er noget, vi kan gøre. Men det er måske i virkeligheden en meget menneskelige reaktion, når halvdelen føler, at de ikke har tid nok. Vi har jo dygtige og engagerede medarbejdere, der rigtig gerne vil gøre det godt, siger han til TV 2 News og fortsætter:

- Der er det nogle gange en ledelsesopgave at gå ind og sige til dem, at det er 'det her', der er serviceniveauet. Og når vi har leveret det, så er det godt nok. Så kan det godt være, at den enkelte medarbejder gerne vil have gjort det endnu bedre. Der skal vi anerkende, at de har udført serviceniveauet, så medarbejderene ikke skal føle, at de ikke har ydet et godt nok stykke arbejde.

Ifølge Michael Ziegler er undersøgelsen derfor med til at tegne et billede af en positiv udfordring.

- Udfordringen ved at have kommunalt ansatte er, at de ønsker at gøre en forskel for borgerne ude i hjemmet, hvis det for eksempel er sosu-hjælperne, vi taler om. Men det er klart, at hvis en ældre borger er visiteret til personlig hjælp, og hjælperen føler, at man kunne have leveret mere, så er det en menneskelig reaktion, siger han.

Han understreger, at man dog ikke kan sætte serviceniveauet ikke, hvad den enkelte ansatte synes, der skal leveres. Serviceniveauet er i stedet sat ud fra nogle specifikke servicestandarder. 

- Vi skal være dygtige som ledere til at sige, at nu har man leveret det, man skulle levere. Mere kan man ikke kræve af sig selv, siger Michael Ziegler. 

Det betyder ikke, at man skal sænke standarderne for at få medarbejderne til at føle, at de lever op til dem.

- De skal levere det serviceniveau, vi har besluttet, de skal levere. Men de kan ofte føle, at de kunne levere bedre. Det er jo rart, for det betyder, at de brænder for deres job, siger Michael Ziegler og fortsætter:

- Men de brænder sådan for det, at de ind i mellem bliver misfornøjede over det, fordi de har så stort et omsorgsgen, at de føler, at de ikke har tid nok til opgaven. Men det er til den opgave, som de selv føler, at de skal levere. Ikke til den opgave, som kommunen har besluttet, at de skal levere. Men det er positivt for os, at vi har medarbejdere, der brænder for det og vil levere mere. 

Resultaterne bygger på svar fra 2714 medlemmer, og her svarer hele 47 procent, at de ikke har tid nok til at løse deres opgaver. Samtidig bliver de, der ikke føler, at de har tid, dobbelt så ofte sygemeldt med arbejdsrelateret stress, som de af deres kolleger, der føler, at de har tid til deres opgaver. 

De ansatte i undersøgelsen er medlemmer af blandt andet BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejerråd og FOA.