Er du sund og rask? Så drop influenzavaccinationen

Vinteren banker på døren og dermed også sæsonen for influenza. Og mange danskere forsøger hvert år at skåne sig selv for feber, hovedpine og ledsmerter ved at få en influenzavaccination:

De seneste tre år har Statens Seruminstitut solgt mellem 500.000 og 600.000 tusind influenzavacciner, og tusindvis af virksomheder tilbyder hvert år deres medarbejdere en vaccine.

Blandt dem er virksomheden Thrane & Thrane i Pandrup:

- Helt åbenlyst så handler det om at holde antallet af sygedage nede blandt vores medarbejdere, forklarer Margit Chemnitz, HR-konsulent i Thrane & Thrane.

Men en rapport fra Cochrane Instituttet, der er et uafhængig forskningsinstitution, viser, at vaccinen ikke har nogen nævneværdig værdi for raske mennesker.

- Når det handler om almindelige, raske mennesker, så kan det ikke betale sig at blive vaccineret for influenza, for effekten er meget lille, når det kommer til, hvorvidt man får influenza eller ej. Og man kan ikke måle en reducering af antallet af sygedage eller indlæggelser på hospitalet, siger Karsten Jørgensen, seniorforsker, Dr.med., Cochrane Institut.

Men selv om rapporten konkludere, at der kun er en begrænset effekt af vaccinationerne, så får det ikke Thrane & Thrane til at genoverveje deres tilbud til medarbejderne:

- Det kan godt være, statistikken siger noget andet, men vi vælger at sige, at det er et tilbud, og det vil vi gerne give vores medarbejdere, siger Margit Chemnitz, HR-konsulent i Thrane & Thrane.

Skulle der komme en influenzaepidemi, så medgiver seniorforsker Karsten Jørgensen, at de vaccinerede vil være en lille smule bedre stillet end de ikke-vaccinerede:

- Men set ud fra et samfundsperspektiv, er der ingen mening i, at bruge mange ressourcer på at vaccinere raske voksne, siger han.

Der skal i gennemsnit vaccineres 71 personer for at forhindre ét influenzatilfælde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke raske mennesker at blive vaccineret, men opfordrer til gengæld risikogruppen af blive det. Det vil sige ældre over 65 og personer med kroniske sygdomme