Samfund

Fyret fra Skat – 48 arbejdstimer inden hun havde optjent ret til efterløn

Arkivfoto Scanpix

Hanne Jo Heede måtte rydde skrivebordet og forlade Skat efter 18 års tjeneste i staten og indstille sig på et liv som arbejdsløs dagpengemodtager – vel vidende, at jobchancerne er mindre end små, når man er fyldt 60.

- Jeg får at vide, at jeg ikke har været engageret nok i det kursus, alle medarbejderne gennemgår på det her tidspunkt. Og at jeg ikke har lagt nok engagement i mit arbejde. Det passer ikke, jeg har aldrig hørt nogen udtale sig om, at jeg ikke passede mit arbejde, aldrig, fortæller hun til Politiken søndag om mødet med chefen en aprilmorgen i 2011.

Men det værste var timingen. Hanne Jo Heede manglede blot 48 arbejdstimer for at have optjent retten til at gå på efterløn. Og så blev hun kontaktet af sin fagforening Djøf, der mente, at det i virkeligheden var hendes alder, der havde udløst fyringen. Sagen blev indbragt for en faglig voldgift, der netop har afgjort, at Hanne Jo Heede har været udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder, og at hun skal have en erstatning på 400.000 kroner.

Ifølge afgørelsen var der en klar overvægt af ældre blandt de medarbejdere, Skat valgte at afskedige i 2011. Ikke en eneste af de 293 ansatte i aldersgruppen 30-39 år på Skats hovedkontor blev fyret, mens 10 af de 221 medarbejdere mellem 60 og 69 år måtte forlade Skat, skriver Politiken søndag. Ifølge Djøf er det en triumf af de sjældne.

- Vi fører alle de sager, hvor vi mener, der kan være tale om forskelsbehandling på grund af alder. Selv om vi vinder en del, så taber vi desværre en hel del flere. Vi oplever, at det er meget svært at få dokumenteret, når der er tale om denne form for forskelsbehandling, siger Lars Qvistgaard, formand for Djøf’s Overenskomstforening, til Politiken søndag.

Antallet af sager om aldersdiskrimination, der bliver rejst i Ligebehandlingsnævnet, er vokset de sidste fem år. Sidste år afgjorde nævnet i alt 58 sager, og i år er der indtil nu truffet lidt mere end 40 afgørelser, der alle drejer sig om forskelsbehandling på grund af alder, oplyser chefkonsulent Susanne Fischer til Politiken søndag:

- Der er stadig rigtig mange af denne type sager, og vi ser særligt mange, når der gennemføres store afskedigelsesrunder i offentlige og private virksomheder.

Selv om Skat har gennemført flere store afskedigelsesrunder, er der ingen, der mister jobbet på grund af deres alder, fastslår Anders Andersen, fungerende underdirektør i Skats hr-afdeling.

- Vi har tavshedspligt og kan derfor ikke kommentere den konkrete sag, men jeg kan sige meget klart, at når vi skal finde ud af, hvem vi desværre er nødt til at afskedige, så sker det alene ud fra en vurdering af folks kompetencer. Så det har intet med alder at gøre. Vi har generelt en høj gennemsnitsalder i Skat, og det kan da påvirke billedet, siger Anders Andersen til Politiken søndag.