Ekspert: Nu kommer rotterne væltende

Rottebekæmperne har travlt i disse dage, og rotteplagen bliver kun større de kommende måneder, vurderer en af landets førende eksperter fra Rentokil Skadedyrskontrol.

- Lige nu arbejder vi på højtryk, hvor vi har op mod 50 opgaver hver dag rundt om i landet. Det er mange i forhold til sommerperioden, hvor vi f.eks. kan være helt nede på to-tre sager dagligt. Så det er en stor forskel, og vi har ikke ramt toppen endnu, siger Claus Schultz til tv2.dk.

Knap 150.000 rotteanmeldelser tikkede ind sidste år på landsplan, og selv om tallene for 2014 i sagens natur endnu ikke er opgjort, så forventer Claus Schultz, at antallet lander i samme leje på baggrund af de allerede mange henvendelser fra borgerne, når de uønskede og frygtede gnavere kommer myldrende.

Så der er med andre ord god grund til at tro, at rottefesten fortsætter i samme stil som de foregående år.

- Vi har rigtig travlt, men når den hårde nattefrost sætter ind, så kan det komme til at eksplodere. Vi havde en mild vinter, et godt forår og varm sommer, og vi har endnu ikke haft frostgrader her i efteråret, så mange rotter har nemt kunnet overleve i naturen. Men i takt med at vejret bliver køligere, oplever vi, at rotterne instinktivt søger indenfor, siger han.

Det gunstige klima har også været med til at give rotterne særdeles gode yngle-betingelser. Brune rotter får normalt 8-10 unger i et kuld, og forsøg har vist, at et rottepar i praksis kan blive til 862 rotter på et år.

- Egentlig er der ikke den store forskel på land og by, men pt. har vi flest sager i landområder. I byerne holder rotterne sig i ned i kloaksystemerne, hvor der er gode overlevelsesmuligheder, men vi er klar til at tage imod dem, når de dukker op til overfalden, siger Claus Schultz.

Tegn på rotter

Rotter efterlader sig tegn. Hvis du ser eller hører tegn på rotter, så henvend til dig straks til kommunen. Så kan de stoppes i tide..

Lugt 

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og svinestald.

Ekskrementer 

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm . tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller 

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske, afgnavede træspåner.

Færdes rotter længe et sted indendørs, er der på bjæl­ker, gulve, vægge el. lign. afsat nogle fedtede, brune belægninger bestående af urin og kirtelsekreter. Det er veksler, som rotter orienterer sig efter.

Men oftest er det kun deres efterladenskaber, man ser, typisk deres ekskrementer.

Lyde 

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, husmår eller andre dyr, du har besøg af. Er der hvin og skrig, er det næsten sikkert rotter, men lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Kilde: Naturstyrelsen

Rottelov

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Fødevarer til både mennesker og dyr ædes eller inficeres. Kloakrør, husinventar, el-installationer og meget mere udsættes dagligt for an­greb. Derfor skal truslen fra rotterne tages seriøst.

Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der befinder sig inde på egen grund. Et rotteangreb kan, hvis man ikke passer på, meget vel ende med femcifrede beløb til udbedring af skader. De økonomiske skader er dog ikke de værste. Rotten fører forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvor­af nogle endda er meget farlige.

Derfor skal den bekæmpes. Det siger loven. Og derfor har alle pligt til straks at meddele kommunen, hvis de opdager rotter.

Kilde: Naturstyrelsen