Samfund

Skoler har indført karakterkrav til gymnasiet ad bagvejen

Selv om der i dag ikke findes et officielt karakterkrav for at komme på gymnasiet efter folkeskolen, har flere skoler alligevel indført minimumkarakterer, før de vil erklære en elev "egnet" til gymnasiet, skriver Berlingske.

Skolerne og deres uddannelsesvejledere har nemlig uofficielle tommelfingerregler for, hvor højt det faglige niveau skal være for de kommende gymnasieelever.

- Der er mange kommuner, hvor UU-centrene (Ungdommens Uddannelsesvejledning, red.), skolerne og ungdomsuddannelserne har snakket sammen og lavet nogle tommelfingerregler eller retningslinjer. De bliver nu overrulet af det her kommende karakterkrav, siger Mark Jensen, der er formand for landets uddannelsesvejledere, til avisen.

Han henviser til, at der muligvis er et karakterkrav på vej i fag som dansk og matematik for at komme i gymnasiet. Det er allerede indført på landets erhvervsskoler, hvor man skal have mindst 02 i dansk og matematik for at komme ind.

44 procent ville ikke være kommet ind

Hvis man for eksempel indfører et karakterkrav på mindst 7 i dansk og matematik, vil det udelukke en del af dem, der i dag bliver optaget. Det viser en undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Nærmere betegnet ville 44 procent af de nuværende gymnasieelever ikke være kommet ind, hvis de skulle have haft 7 i dansk og matematik i grundskolen.

Blandt andet derfor mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, ikke, at de enkelte skoler bør have tommelfingerregler.

- Hvis man på den måde frasorterer folk på forhånd, så kan jeg godt forstå, at vi i Danmark ikke er så gode til at bryde med den negative sociale arv. Det er altså virkelig et højt krav. 7 er altså den tredjehøjeste karakter, man kan få, så det er altså et ret højt krav at stille, siger formand for DGS, Mathilde Lynggaard Vinther.

Folketingets partier skal drøfte justeringer af gymnasiereformen i denne samling, herunder indførelse af karakterkrav til gymnasiet.

Regeringen har meldt ud, at den ønsker 02 i dansk og matematik som adgangskrav, mens Venstre og De Konservative ønsker barren sat ved karakteren 4 i de to fag.