Politianmeldelse kan være på vej mod Lene Hansson

16x9
Lene Hansson risikerer en politianmeldelse Foto: Scanpix

Det kan være ulovligt, hvad Lene Hansson tilsyneladende har udbudt i halvandet år i sin virksomhed.

Det kan være ulovligt, hvad Lene Hansson tilsyneladende har udbudt i halvandet år i sin virksomhed. "Levende blodprøver", der kan give svar på, hvordan kosten påvirker ens energiniveau er blevet kritiseret for at være kvaksalveri. Og der kan der være en politianmeldelse på vej mod Lene Hansson. Kostvejlederen har siden tv2.dks første artikel om emnet fjernet tilbuddet inde på sin hjemmeside, men Sundhedsstyrelsen vil undersøge sagen.

- Som autorisationsloven er i dag, er det ulovligt for ikke-læger at foretage blodprøver. Gennembrydning af hud betragtes som et operativt indgreb, og det er lægeforbeholdt virksomhed, siger Anne-Marie Vangsted, konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen, til tv2.dk.

Sundhedsstyrelsen kan anmelde personer, der uautoriseret udfører arbejde der er lægeforbeholdt. Og det er det også at tage blodprøver. Som det blev beskrevet på Lenehansson.dk, har det været praksis i halvandet år:

"En levende blodprøve foretages af Carina Jensing, kostvejleder for Lene Hansson."

Her er det en kostvejleder, der udfører det på vegne af en kostvejleder – er det så lovligt?

- Nej, det er selvfølgelig heller ikke lovligt, siger Anne-Marie Vangsted.

Enhedschefen uddyber, at det heller ikke er nok, at der i tilbuddet henvises til en Paolo Fernandes, der har diplom fra en virksomhed, der hedder pH-miracle.

Sundhedsstyrelsen ser typisk disse sager ende hos politiet:

- Når vi bliver bekendt med, at en ikke-læge foretager lægeforbeholdt virksomhed, er det styrelsens praksis at foretage politianmeldelse af vedkommende. Overtrædelse af paragraffen vedrørende lægeforbeholdt virksomhed kan straffes med fængsel indtil 1 år, under formildende omstændigheder med bøde.

Vil I gøre det i denne sag?

- Nu vil vi se nærmere på sagen. Men normalt praksis er, at vi politianmelder det, og det så bliver en politisag, siger Anne-Marie Vangsted.

Hun kan dog ikke vurdere, hvem der bærer ansvaret - det vil være op til politiet:

- Politiet må undersøge, hvem det er, der har begået noget ulovligt. Det undersøger Sundhedsstyrelsen ikke. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med dem, der har autorisation. Er det personer uden autorisation, så bliver det en politisag.

Hvad hvis man kommer ind til konsultationen, og man bliver bedt om at stikke sig selv?

- Det er svært at svare på helt juridisk, men efter min vurdering omgår man loven på den måde. En ting er, at man stikker sig tilfældigt i hjemmet på en nål, men noget andet er, at man sidder i et behandlerforhold, så er det en omgåelse af reglerne. Og så bør man som patient og forbruger være ekstra på vagt

Det er paragraf 89 i autorisationsloven, som Anne-Marie Vangsted henviser til. Her er strafferammen op til ét års fængsel. Og det er en metode, som borgerne skal være opmærksom på at undgå, fordi der ikke er faglighed bag:

- Man skal selvfølgelig holde sig langt væk fra sådan noget. Man kan sige, at man som forbruger også skal bruge sin sunde fornuft.

I en mail til tv2.dk skriver Lene Hansson onsdag aften, at hun ikke udfører levende blodprøver, men at det er en mand, hun beskriver som mikroskopist, som hun lejer lokaler ud til, der udfører dem i perioder, og hun så benytter sig af arbejdet. Hun finder det endvidere ikke for diagnosticerende men mener, at det giver en indikation af om en kostændring er nødvendig. Lene Hansson tilføjer i mailen, at hun vil undersøge, om der er ny viden ovenpå den seneste kritik. Tv2.dk efterspørger stadig et interview med Lene Hansson.

Uddybende svar fra Lene Hansson, opdateret 21/01 2015:

"Lene Hansson har oplyst, at der foretages blodpriktests (altså et prik i fingeren lig en blodsukkermåling). Testen foretages under en læges opsyn og arrangeres af en lejer hos Lene Hansson ApS. Lene Hansson er ikke involveret og forløbet er og har altid været i overensstemmelse med autorisationsloven."

Opdatering 13/04 2015:

Politiet har den 13. marts besluttet at standse efterforskningen i sagen, da politiet ikke formoder, at der er blevet begået noget strafbart. Efter at Lene Hansson har dokumenteret overfor Sundhedsstyrelsen, at der er en læge tilknyttet forløbet, mener Sundhedsstyrelsen heller ikke, at autorisationsloven er overtrådt.

Nedenfor kan du se tilbuddet, som det blev fremlagt på lenehansson.dk, indtil tv2.dk skrev den første artikel om emnet, men som efterfølgende er blevet fjernet.

Foto: Screendump fra lenehansson.dk

Det siger lovgivningen

§ 89. En person, der uden autorisation som læge foretager operative indgreb, iværksætter fuldstændig eller lokal bedøvelse, yder fødselshjælp, anvender lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept, eller anvender røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede personer Sundhedsstyrelsen har nedlagt forbud på grund af behandlingens farlighed, jf. § 74, stk. 2, straffes med fængsel i indtil 1 år, under formildende omstændigheder med bøde.

Autorisationsloven.