Kommuner laver fejl i hver tredje sag

Hver tredje gang, en kommune træffer en afgørelse på social- og beskæftigelses-området, viser tal fra Ankestyrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Især sager under serviceloven og loven om aktiv socialpolitik volder kommunerne store vanskeligheder, og det kan få store konsekvenser for borgerne, skriver avisen. Ifølge tallene fra Ankestyrelsen ligger omgørelses-procenten på 31 indenfor loven om aktiv socialpolitik, mens tallet er 35 procent for afgørelser i sager, der har med serviceloven at gøre.

- En omgørelses-procent på en tredjedel på visse områder vil jeg sige er et stort retssikkerheds-problem, siger John Klausen, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i socialret, til Jyllands-Posten.

Både hos Ældre Rådet og Rådet for Socialt Udsatte ser man konsekvenserne af den høje omgørelses-procent og lange sagsbehandlings-tider.

- For mange er det jo helt essentielt i forhold til deres forsørgelses-grundlag, og hvis klagesager dels har en lang behandlingstid og tager tid at få omgjort, så kan der løbe rigtigt meget vand i åen, og det kan have virkeligt store konsekvenser for de udsatte borgere, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte til Jyllands-Posten.