Samfund

Kommune tvangsfjernede to-årigt barn ulovligt

Langeland Kommune handlede på forkert grundlag, da de tvangsfjernede en to-årig dreng fra sin mor. Sådan lyder afgørelsen fra Ankestyrelsen, skriver Fyens Amts Avis.

Kommunen valgte at fjerne barnet på baggrund af en forældreundersøgelse af moderen, Kristine Møller, hvor det fremgik, at sønnen var blevet omsorgssvigtet og mistrivedes.

- For det første var den gennemsyret af fejl. For det andet forsøgte de virkelig at stemple mig som en dårlig mor, siger Kristine Møller.

Derfor valgte hun at anke afgørelsen til Ankestyrelsen, og i mellemtiden gik hun under jorden med sin søn. Her fik hun medhold, og det er lidt af en sjældenhed. Kun tre procent af sagerne om anbringelser giver medhold, skriver avisen.

Trods en samtykkeerklæring fra Kristine Møller ønsker Langeland Kommune ikke at udtale sig om den konkrete sag. Det sker af hensyn til barnet, sig er familie- og socialchef Charlotte Jensen til Fyens Amts Avis.

- Det er en kæmpestor fejl, og det er også en kæmpestor fejl, når kommunerne ikke anbringer børn, der skulle have været anbragt. Begge dele sker, det sker i hele landet, og det er en kæmpestor fejl, og det dybt beklageligt. Men jeg ved ikke, hvad der er værst. At fjerne et barn forkert eller lade være med at anbringe børn, der skulle have været anbragt, siger Charlotte Jensen.