Samfund

FN kritiserer Danmarks handicap-indsats

Selv om Danmark underskrev handicapkonvention i 2009, kritiserer FN Danmark på 72 punkter.

FN's handicapkomité rejser i en ny rapport kritik af, at Danmark ikke har et generelt forbud mod diskrimination af handicappede, skriver Politiken.

I Danmark er det for eksempel i orden for en butik at afvise en blind person, fordi han har førerhund, og det er i orden, hvis der er trapper op til bibliotekets foredragssal, så kørestolsbrugere må blive udenfor.

Danmark ratificerede i 2009 FN's handicapkonvention, men FN's handicapkomité har alligevel fundet 72 områder, hvor Danmark får kritik for ikke at efterleve bestemmelserne om lige rettigheder til personer med funktionsnedsættelse.

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, er begejstret.

- Det er klokkeklare anbefalinger, der bliver svære at sidde overhørig politisk set i Danmark, siger Thorkild Olesen til Politiken.

Han forventer nu, at regeringen tager anbefalingerne til sig og som det første udarbejder et forslag, der sikrer et forbud mod diskrimination på grund af handicap.

Socialminister Manu Sareen (R) siger, at Socialministeriets handicapudvalg nu vil gå hver enkelt af de 72 anbefalinger igennem på sit næste møde her i efteråret.

Han vil ikke på stående fod tage stilling for eller imod et generelt forbud mod diskrimination af handicappede.

- Det er klart, at når man får kritik fra FN, er det oplagt at se på den danske indsats en ekstra gang, og det er noget, vi tager meget alvorligt, siger Manu Sareen og forklarer, at anbefalingerne også vil blive læst uden for Socialministeriet, da en række af anbefalingerne omfatter Justitsministeriet og Sundhedsministeriet.