Kemo-sjusk: Hospital skjulte overmedicineringer for efterladte

Odense Universitetshospital har undladt at fortælle pårørende til 25 afdøde kræftpatienter, at patienterne var blevet overmedicineret mod deres prostatakræft.

Det skriver BT.

I perioden 2011 til 2013 blev i alt 46 patienter på hospitalet fejlagtigt overmedicineret med kemokuren Cabazitaxel. Fejlen blev opdaget i november 2013, men sygehuset valgte kun at informere de patienter, der fortsat var i live - pårørende til de 25, der var døde i mellemtiden, fik ikke noget at vide om overmedicineringen.

Og det har hindret de efterladte i at klage til fx Patientombuddet.

- Det er helt uacceptabelt, at hospitalet tiede om medicinfejl overfor så mange pårørende, da de opdagede, hvad der var sket. Kemoterapi er utrolig giftigt, og det er klart, at patienter og efterladte skal orienteres, hvis der sker fejl. Patienter og pårørende skal have mulighed for at anmelde en sådan sag til Patientombuddet og Patienterstatningen, og hospitalet skal selvfølgelig ikke fratage dem den mulighed ved at tie om fejlen, siger Leif Vestergaard-Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, til BT.

Først i marts 2014 sendte Odense Universitetshospital et brev til de 25 afdødes efterladte. At der skulle gå 4 måneder, fra fejlen blev opdaget, til de pårørende fik besked, beklager hospitalet:

- Jeg er utrolig ked af, at vi ikke med det samme informerede alle pårørende om overmedicineringen. Det er klart, at vi i fremtiden virkelig har lært af denne sag, og straks vil informere pårørende, hvis der er sket fejl i behandlingen af døde patienter, siger administrerende direktør på Odense Universitetshospital, Jane Kraglund, til BT.

At hospitalet ikke tidligere har informeret de efterladte skyldes ifølge Jane Kraglund, at hospitalet vurderede, at ingen af de 25 var døde eller havde fået værre bivirkninger af overmedicineringen.

Men den forklaring afviser Kræftens Bekæmpelse:

- Det er slet ikke hospitalets opgave at vurdere om patienten har haft flere bivirkninger eller ej. Hospitalet skal ærligt oplyse patienter eller pårørende om fejlen samt oplyse om, hvor og hvordan der kan søges erstatning og fejlen kan påklages, siger direktør, Leif Vestergaard-Pedersen, der kalder sagen for 'meget alvorlig' og 'aldrig set før i Danmark'.

Odense Universitetshospital har undladt at fortælle pårørende til 25 afdøde kræftpatienter, at patienterne var blevet overmedicineret mod deres prostatakræft.

Det skriver BT.

I perioden 2011 til 2013 blev i alt 46 patienter på hospitalet fejlagtigt overmedicineret med kemokuren Cabazitaxel. Fejlen blev opdaget i november 2013, men sygehuset valgte kun at informere de patienter, der fortsat var i live - pårørende til de 25, der var døde i mellemtiden, fik ikke noget at vide om overmedicineringen.

Og det har hindret de efterladte i at klage til fx Patientombuddet.

- Det er helt uacceptabelt, at hospitalet tiede om medicinfejl overfor så mange pårørende, da de opdagede, hvad der var sket. Kemoterapi er utrolig giftigt, og det er klart, at patienter og efterladte skal orienteres, hvis der sker fejl. Patienter og pårørende skal have mulighed for at anmelde en sådan sag til Patientombuddet og Patienterstatningen, og hospitalet skal selvfølgelig ikke fratage dem den mulighed ved at tie om fejlen, siger Leif Vestergaard-Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, til BT.

Først i marts 2014 sendte Odense Universitetshospital et brev til de 25 afdødes efterladte. At der skulle gå 4 måneder, fra fejlen blev opdaget, til de pårørende fik besked, beklager hospitalet:

- Jeg er utrolig ked af, at vi ikke med det samme informerede alle pårørende om overmedicineringen. Det er klart, at vi i fremtiden virkelig har lært af denne sag, og straks vil informere pårørende, hvis der er sket fejl i behandlingen af døde patienter, siger administrerende direktør på Odense Universitetshospital, Jane Kraglund, til BT.

At hospitalet ikke tidligere har informeret de efterladte skyldes ifølge Jane Kraglund, at hospitalet vurderede, at ingen af de 25 var døde eller havde fået værre bivirkninger af overmedicineringen.

Men den forklaring afviser Kræftens Bekæmpelse:

- Det er slet ikke hospitalets opgave at vurdere om patienten har haft flere bivirkninger eller ej. Hospitalet skal ærligt oplyse patienter eller pårørende om fejlen samt oplyse om, hvor og hvordan der kan søges erstatning og fejlen kan påklages, siger direktør, Leif Vestergaard-Pedersen, der kalder sagen for 'meget alvorlig' og 'aldrig set før i Danmark'.

Kræftpatienter på tre sygehuse i Region Syddanmark og Region Midtjylland blev overmedicineret med kemomedicin, men en uvildig rapport slog i juli fast, at overdoseringerne sandsynligvis ikke har ført til overdødelighed blandt kræftpatienterne.

Fakta: Sagen om overmedicinering

* 106 kræftpatienter på hhv. Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt i Vejle fik en overdosis af kemomedicinen cabazitaxel.

* Fejlen opstod ifølge Sundhedsstyrelsens redegørelse om forløbet, fordi sygehusapotekerne ikke fulgte produktresumeet og indlægssedlen på produktet cabazitaxel.

* Hospitalsapoteket Aarhus opdagede fejlen 4. november 2013.

* 24. januar 2014 sendte Sundhedsstyrelsen brev til regionerne og pålagde dem at skærpe kontrolprocedurerne.

* I april 2014 bestilte Region Syddanmark og Region Midtjylland en rapport om forløbet fra udenlandske eksperter.

8. juli 2014 viser rapport, at overmedicineringen sandsynligvis ikke har ført til overdødelighed blandt patienterne. Sundhedsstyrelsen placerer ansvaret for overmedicineringen hos hospitalerne.

Kilde: Region Midtjylland, Region Syddanmark, Sundhedsstyrelsen