Samfund

Fire Skat-medarbejdere straffes for hårdhændede metoder

Skats hårdhændede håndtering af en række skattesager får nu konsekvenser for flere medarbejdere, meddeler Skat i en pressemeddelelse.

Skat indledte i august 2013 tjenstlige forhør af seks ansatte, som skulle afdække, om fire chefer og to medarbejdere under behandlingen af en konkret sag havde handlet kritisabel eller ulovligt, eller om deres udviste adfærd under sagen havde været kritisabel.

Sagen er nu afsluttet, og forhørslederen, tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, konkluderer, at der er sket flere tjenstlige forseelser og at den ene af forseelserne angår en "forvaltningsmæssig ulovlig disposition".

Samlet set bliver der derfor tildelt fire disciplinære sanktioner; en advarsel, en irettesættelse og to sanktioner skærpes idet to personer bliver overført til andet arbejde.

- Resultatet af de tjenstlige forhør viser, at der er sket alvorlige fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Borgernes retssikkerhed er afgørende for tilliden til skattemyndighederne. Man skal kunne regne med, at man kan få en ordentlig og fair behandling, når man er i kontakt med os, udtaler Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen i pressemeddelelsen.

- Derfor har jeg besluttet, at de disciplinære sanktioner over for to af de implicerede skal skærpes, således at de bliver overført til andet arbejde i SKAT, hvor der kun i begrænset omfang vil være direkte kundekontakt, siger han.

De tjenestelige forhør blev indledt på baggrund af, at direktør for Skat, Jesper Rønnow Simonsen, den 26. juni 2013 afleverede en redegørelse til daværende skatteminister Holger K Nielsen om retssikkerhed i Skats håndtering af kontrolsager og konkret i en række sager, der har været omtalt i pressen.

Blandt de krænkede var blandt andre fotomodellen Camilla Vest og den danske erhvervsmand Jesper 'Kasi' Nielsen, der blev truet af Skat. I august 2013 sendte Skat en undskyldning til erhvervsmanden, hvor medarbejdernes behandling blandt andet blev kaldt 'kritisabel', 'ulovlig' og 'helt utilstedelig'.