Samfund

EL: Flere pædagoger i børnehaverne

Højst tre vuggestuebørn, maksimum seks børnehavebørn og ikke flere end ni i børn i fritidshjemmene per pædagog. Sådan lyder et nyt krav fra Enhedslisten.

Kravet kommer op til forhandlingerne om næste års finanslov. Her foreslår partiet, at der skal prioriteres et trecifret millionbeløb, så der er fast antal pædagoger per barn i daginstitutionerne. Det skriver Information.

- I løbet af de sidste år er der blevet færre voksne til at tage sig af flere børn i vores børnehaver og vuggestuer. Børneområdet er et af de områder, der har været hårdest ramt af nedskæringer efter krisen. Og nu kan vi se, at den udvikling fortsætter. Det er ikke acceptabelt.

- I rigtig mange børnehaver og vuggestuer er pædagoger og medhjælpere til tider alene med op til 12 børn, og det siger sig selv, at når en pædagog står alene med ansvaret for fem børn, hvoraf tre skal have skiftet ble, og én er kommet til skade, så bliver der ikke tid til sprogstimulering, til den gode samtale med forældrene eller til at trøste et barn, der er ked af det. Og det kan vi ikke byde vores børn, siger Johanne Schmidt-Nielsen, der er Enhedslistens politiske ordfører.

Både organisationer, eksperter og regeringen er positive over for forslaget fra Enhedslisten, der vil sikre forældre, at der er et fast minimum for antal pædagoger for hvert af deres børn.

- Al forskning viser, at jo mere voksenkontakt børn har som små, jo bedre klarer de sig senere hen i livet. Når der bliver færre pædagogiske medarbejdere, går det ud over børnenes trivsel og udvikling. Det betyder også, at der bliver sværere at opdage og gribe tidligt ind med hjælp til familier med sociale problemer.

- En minimumsnormering vil sikre et rimeligt niveau for kvaliteten i vores daginstitutioner. På samme måde som vi kender det fra folkeskolens klassekvotienter. Der bliver sat en prop i, der forhindrer fortsatte nedskæringer på området, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Tirsdag advarede pædagogernes fagforening BUPL om, at kommunerne planlægger at spare 100 millioner kroner på børneområdet i 2015. 

I finansloven for 2012 blev der afsat 500 millioner kroner til at ansatte 1.500 flere pædagoger, men tal viser, at der kun er ansat 396 i pædagogiske stillinger. Størstedelen af stederne er pengene brugt på andet end flere ansatte.

Se interview med Johanne Schmidt-Nielsen i klippet øverst i artiklen.

Fakta: Normering i daginstitutioner

Normering i landets daginstitutioner de seneste år

* I 2009 var der 3,2 børn per pædagog i vuggestuen. I 2013 var tallet steget til 3,5 børn per pædagog. Og Enhedslistens krav er altså tre børn.

* I børnehaverne var der i 2009 i gennemsnit 6,1 børn per pædagog. Det tal var steget til 6,7 i 2013. Enhedslistens krav er seks børn per pædagog.

* I fritidshjem og SFO var der i 2009 12,9 børn per pædagog. I 2013 var tallet steget til 14,8. Enhedslisten vil have tallet helt ned på ni børn per pædagog.