Samfund

Ny undersøgelse: Stressede forældre råber ad børnene

Når mor og far er stressede, irettesætter, råber, eller bander de oftere ad børnene, skriver Politiken mandag. Det siger børnene selv i en ny måling lavet af Børnerådet blandt 2.000 børn mellem 12 og 14 år.

 Spørgeskemaundersøgelsen, der forsøger at kortlægge børnenes syn på deres forældre, viser, at jo oftere børnene oplever, at deres forældre er stressede, jo oftere bliver børnene skældt ud. Og det er ikke i orden, mener formand for Børnerådet, Per Larsen.

- Vi lever jo sådan, at begge forældre er nødt til at arbejde, men det er ikke i orden, at forældrenes travle liv gør, at børnene bliver skældt ud«, siger han til Politiken.

 Undersøgelsen viser imidlertid, at børnene faktisk langt hen ad vejen accepterer at blive skældt ud, for som de siger i de kvalitative interview, der er gennemført, så forventer de at blive opdraget. Men de skal forstå, hvad de har gjort galt.

 De børn, som bliver skældt mest ud og oftest oplever, at deres forældre er stressede, er samtidig de børn, som oftest svarer, at de ’har det dårligt’ eller ’meget dårligt for tiden’, og det bekymrer børnerådsformanden:

- Det virker jo meget hårdt, at dem, som har mest brug for en hånd i hverdagen, ikke oplever at få det. Vi risikerer, at de, som har det dårligst, bliver marginaliseret, siger Per Larsen til Politiken.

Bo Netterstrøm, dr.med., speciallæge i arbejdsmedicin, forklarer, at det ikke er mærkeligt, hvis stressede forældre skælder mere ud - og at deres stress ’smitter’.

- Den adfærd, man har, når man er stresset, nemlig at man er irritabel, utålmodig og rastløs, forplanter sig til omgivelserne. Og hvis den, som er stresset, har en større betydning for omgivelserne, er ’smittefaren’ større. Ledere stresser de ansatte mere end omvendt, og tilsvarende, så stresser forældrene deres børn. Børnene afkoder og lader sig påvirke af forældrenes adfærd og overtager den måde at være på«, siger han til Politiken.