Samfund

Salg af klippekort forlænges

Passagererne i den kollektive trafik i København, som endnu ikke har fået anskaffet et rejsekort, kan nu købe klippekort helt frem til den 9. februar næste år.

Forlængelsen af salget af klippekortene kommer efter en planlagt opgradering af rejsekortet er udskudt og først forventes afsluttet i løbet af efteråret 2014. Direktørsamarbejdet i hovedstaden, som består af Movia, Metroselskabet, DSB og Trafikstyrelsen, ønsker ikke at opdateringen af rejsekortet falder sammen med udfasningen af klippekortet.

- Det vigtigste for os er, at kunderne oplever en tryg overgang fra klippekort til rejsekort – så betyder det mindre, at udfasningen af klippekort udskydes, ” siger Christian Linnelyst, salgs- og produktmarketingschef, DSB.

De klippekort, der er købt inden den 9. februar, kan bruges frem til og med 30. juni 2015. Derefter er det helt slut med klippekort, og ubrugte klippekort kan refunderes frem til 8. februar 2018.