Samfund

Forældrekøb bag fire af ti smålejligheder

 Scanpix

Det er blevet langt mere normalt at kalde sin udlejer for mor eller far. Siden 2001 er andelen af forældrekøbte ejerlejligheder i København steget fra 9 til 14 procent, skriver Politiken mandag. I Aarhus er andelen af forældrekøbte lejligheder steget fra 14 til 17 procent. Det viser en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Boligøkonomer kalder tallene for højst interessante:

- Vi har ventet på tal for, hvor meget forældrekøb reelt betyder for markedet. Det er overraskende for os, at det fylder så meget, som vi ser her. Tallene sætter en tyk streg under, at forældrekøb har vundet frem, siger cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark til Politiken.

Forældrekøbenes indflydelse på boligmarkedet er særligt stor ved små lejligheder. I København har 22 procent af de privatejede ejerlejligheder under 65 kvadratmeter status af forældrekøb.

Den andel er stigende. Ser man alene på nyerhvervede ejerlejligheder på under 65 kvadratmeter i København sidste år, var hele 40 procent af dem forældrekøb.

I årene op til krisens udbrud i 2008 skete ellers et fald i forældrekøbenes andel, viser de nye tal.

- Det skal ses i lyset af, at ejerlejlighedernes priser var særdeles høje på toppen af boligboblen, samtidig med at renterne steg, så det blev dyrere at låne til et forældrekøb, siger Christian Hilligsøe Heinig.

De seneste år har forældrekøbene så vundet større udbredelse igen.

- De mange forældrekøb er helt sikkert en af forklaringerne på de store prisstigninger på københavnske ejerlejligheder, siger Christian Hilligsøe Heinig til Politiken.

Fremgangen i forældrekøbene kommer i en tid med historisk lave renter, og hvor priserne på ejerlejligheder fortsat er lavere, end da de toppede i 2006. Det har betydet, at den månedlige udgift forældrekøb i både Aarhus og København er blevet reduceret med cirka 60 procent siden sommeren 2006, viser beregninger fra Realkredit Danmark.

Flere forhold gør forældrekøb attraktivt for folk med formue, påpeger Curt Liliegreen, der er chef for Boligøkonomisk Videncenter under Realdania. Forældrene kan trække underskuddet ved udlejningen fra i skat, og barnet kan få boligsikring til at betale huslejen.

- Forældrenes udgift bliver reelt på helt ned til et par hundrede kroner om måneden. Dermed kan de betale lidt mere end andre, og så bliver prisen højere end normalt for de små ejerlejligheder i universitetsbyerne. Det presser priserne op, og dermed presser det folk ud af byerne, som ikke har forældre, der kan købe en lejlighed til dem, siger Curt Liliegreen til Politiken.

Han advarer om, at der i øjeblikket er tegn på, at nogle forældre spekulerer i at købe lejlighederne for at kunne sælge igen, når priserne er steget.