Samfund

Listeria-udbrud får konsekvenser: Fødevarechef fjernes

Fødevarestyrelsens håndtering af Listeria-udbruddet får nu "personalemæssige konsekevenser", skriver Fødevarestyrelsen i en redegørelse om forløbet, og det betyder at beredskabschefen bliver fjernet fra jobbet.

- Det er kritisabelt, og det får en række konsekvenser. Der er tale om en fejlvurdering fra en specifik medarbejder, beredskabschefen, og han har nu ikke længere det ansvarsområde, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S) til TV 2 Nyhederne.

Fødevarestyrelsen oplyser til tv2.dk, at beredskabschefen bliver forflyttet til et job på lavere niveau i styrelsen, hvor han fremover vil få titlen konsulent - han bevarer dog sit faste job i Fødevarestyrelsen.

- Sagens alvorlige karakter har givet anledning til personalemæssige konsekvenser i Fødevarestyrelsen, skriver Fødevarestyrelsen selv i redegørelsen, hvor dele af Fødevarestyrelsens faglige håndtering af Listeria-udbruddet bliver skarpt kritiseret.

Ifølge en pressemeddelelse fra fødevareminister Dan Jørgensen har fødevarestyrelsen "frataget beredskabschefen sit ansvarsområde". Derudover får handlingsforløbet og udbruddets alvorlige omfang følgende konsekvenser: 1) Myndighedernes kontrolindsats på listeriaområdet skærpes og 2) der iværksættes en kritisk gennemgang af listeriaindsatsen

I redegørelsen kritiserer styrelsen dele af sin egen håndtering af sagen skarpt.

- Det er endvidere ledelsens vurdering at den forkerte faglige beslutning kunne have været undgået, hvis udbruddets ekstraordinære karakter havde været anerkendt, og at der derefter var blevet informeret om udbruddet til Fødevarestyrelsens medlemmer af styregruppen for DCUG, jf. beredskabsplanen for Den Centrale Udbrudsgruppe, og til Fødevarestyrelsens øverste ledelse. Denne orientering sker imidlertid først den 8. august 2014, hvilket ikke har været tilfredsstillende, hedder det blandt andet i redegørelsen.

Fødevareminister Dan Jørgensen erklærer sig tilfreds med Fødevarestyrelsens redegørelse, men er klar til at se på muligheder for forbedringer, hvo. Fødevarestyrelsen peger i redegørelsen også på konkrete tiltag.

- Danmark har et meget højt og anerkendt niveau for fødevaresikkerhed og et effektivt overvågningssystem, men når vi oplever et så alvorligt udbrud, bliver vi også nødt til at se på om vi kan gøre det endnu bedre, siger Dan Jørgensen.

- Jeg er meget tilfreds med Fødevarestyrelsens tilbagetrækning af produkterne fra Jørn A. Rullepølser er forløbet effektivt og professionelt og at forbrugerne nu kan være trygge. Men jeg er også parat til at se på alle forbedringsmuligheder, siger fødevareministeren, der også kritiserer kontrollen.

- Det har været mig magtpåliggende at få endevendt hele forløbet. Når der påvises en direkte sammenhæng mellem fødevarer og dødsfald, bør kontrolmyndighederne med det samme iværksætte en grundig undersøgelse af den konkrete virksomhed. Det er ikke sket hurtigt nok, hvilket er kritisabelt. Jeg er derfor tilfreds med, at Fødevarestyrelsen nu har draget en række konsekvenser af håndteringen og med, at de får strammet op på de interne procedurer, siger Dan Jørgensen.

Per Clausen, folketingsmedlem for Enhedslisten, mener sagen stiller "et alvorligt spørgsmålstegn ved, om det er forsvarligt at satse så ensidigt på egen-kontrol, som EU's regler på dette område lægger op til."

- Meget tyder på, at vi et forsøg på at nedbringe udgifterne til fødevarekontrollen er gået alt for langt i retning af at erstatte offentlig kontrol med virksomhedernes egenkontrol, siger Per Clausen.

Hvad er listeria?

Bakterieslægten listeria har seks arter og er udbredt i jorden, på planter, i spildevand, i tarmen hos dyr og mennesker samt i produktionsmiljøer. Alle mennesker spiser bakterien fra tid til anden, men kun meget få bliver syge af det.

Bakterien kan forekomme i en lang række almindelige fødevarer. 

Sygdommen listeriose, som kommer af listeria, og som oftest rammer ældre eller svagelige, er forholdsvis sjælden sammenlignet med for eksempel salmonellose, men til gengæld er listeriose en alvorlig og livstruende sygdom. Den samlede dødelighed er cirka 25 procent.

Symptomer er ofte feber, almen svækkelse og eventuelt diarré og opkast.

Sygdommen rammer oftest personer over 60 år eller patienter med svækket immunforsvar. Hos gravide er der risiko for abort eller dødfødsel.

Risikofaktorer er blandt andet cancer, hæmatologiske lidelser, diabetes, alkoholisme, organtransplantation og aids.

Der findes ingen vaccine mod listeriose. Man kan mindske risikoen for listeriose ved at spise varmebehandlet mad og opretholde god køkkenhygiejne samt overholde holdbarhedsdatoer og opbevaringstemperaturer for spiseklare fødevarer.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut, Ritzau