Efterskole tager elevernes telefoner i to uger: Ring ikke hjem

Se første del af Kaos eller Kundskab gratis på TV 2 PLAY her

- Velkommen til Baunehøj Efterskole. Her bruger vi ikke mobiltelefoner.

Sådan har beskeden lydt til de nye elever på efterskolen. For på Baunehøj Efterskole forsøger man med, at eleverne skal klare sig de første to uger uden mobiltelefon og begrænset indførsel efter de to første uger.

- For os er det en helt naturlig ting, at telefoner ikke hører hjemme på efterskoler i starten, når man skal etablere et fællesskab. Så er der brug for ro og gode rammer, for at man lærer hiandnen at kende. Det går ikke, hvis man hele tiden har gang i at holde fast i de gamle forbindelser, og det er dybest set det, man gør ved en mobiltelefon. Man holder fast i de allerede etablerede fællesskaber, og nu er man et sted, hvor man skal lave et nyt, siger forstander Ulrik Goos Iversen til TV 2.

En mønttelefon gør det muligt at ringe kortvarigt hjem, men forstanderen på efterskolen forklarer, at han helst ser, at der ikke bliver ringet hjem.

- Det er især rigtig godt, at mor og far ikke kan få fat i en. Det er et godt tidspunkt at få lov stå lidt alene. Når man er 15-16 år kan man godt klare 14 dage, uden at mor og far kan få fat i en, siger han.

Eleverne: Det gĂĄr godt

To af eleverne pĂĄ Baunehøj Efterskole er positive overfor at have et par uger uden SMS og sociale medier. 

- I starten var det mærkeligt ikke at kunne fĂĄ fat i sine venner, men jeg har fĂĄet etableret et rigtig godt fællesskab med mine nye venner. Jeg har aldrig fĂĄet kontakt med nogen sĂĄ hurtigt før. Jeg har det bare rigtig godt, selvom jeg ikke har telefonen i øjeblikket, siger William Ascanius til TV 2.

Det har ikke været sĂĄ slemt, som jeg havde regnet med, og jeg har faktisk slet ikke savnet min telefon, men det er nok mest, fordi der er sket sĂĄ meget pĂĄ efterskolen, tilføjer Katrine Wiese Nowack.

Hun har forsøgt sig med skolen mønttelefon, men det er en kort fornøjelse:

- Man skal vænne sig til, at man ikke har så meget tid, fordi der står rigtig mange i kø, men det har slet ikke været så slemt. Bare at snakke fem minutter med kæresten, vennerne og familien, siger Katrine Wiese Nowack.

Forstanderen fortæller, at det ikke er permanent, at eleverne skal være uden telefon, fordi flere lærere blandt andet benytter den i undervisningen.

Fakta om skolereformen

Regeringen - dengang med SF - Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative indgik sidste sommer aftale om en reform af den danske folkeskole. Trin et indføres nu, mens trin to træder i kraft efter næste folketingsvalg uden deltagelse af De Konservative.

Her følger hovedelementerne i den nye folkeskole:

Trin et: Fra august 2014

  • Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne.
  • Timetallet hæves, sĂĄ en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til og med 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse. Eleverne vil dog - hvis de fravælger lektiehjælp - kun skulle have en skoleuge pĂĄ 28 timer i børnehaveklassen til og med 3. klasse, 30 timer i 4.-6. klasse og 33 timer i 7.-9. klasse. Det gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg.
  • Ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen.
  • Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen.
  • Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning. I indskolingen vil pædagoger ogsĂĄ kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver.
  • En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af de fælles mĂĄl i de enkelte fag.
  • Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i.
  • Dette lovforslag skal sikre, at hovedelementerne i aftalen om "Et fagligt løft af folkeskolen" kan implementeres allerede fra skoleĂĄret 2014/2015.

Trin to: Efter næste folketingsvalg

  • En skoleuge pĂĄ 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse.
  • Faglig fordybelse og obligatorisk lektiehjælp inden for skoletiden.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning