Samfund

Dagbog fra folkeskolen: Umenneskelige vilkår for lærerne

Se første del af Kaos eller Kundskab gratis på TV 2 PLAY her

Ny folkeskole – ny hverdag. Reformen har vendt op og ned på undervisning og fritid – noget der påvirker lærere, skoleledere, forældre og ikke mindst eleverne.

Tv2.dk går tæt på den nye folkeskole med dagbøger fra frontlinjen. Den kommende tid kan du fra Antvorskov Skole i Slagelse følge de nye input fra skoleleder, lærer, forælder og elev.

Ida Hjermind Pedersen - elev på Antvorskov Skole

Torsdag:

I dag har vi fri klokken 14.30, da de frivillige fordybelsestimer ligger fra 14.30 til 16.00.

Det med, at der er frivillig lektiecafe efter undervisningen, er efter min mening en super god ide, der er bare et problem med, at der er så mange elever, der er tilmeldt, men kun to lærer til at kunne hjælpe, og det er ikke menneskeligt, at to lærer skal kunne hjælpe måske 100 elever på 90 minutter.. En anden ting er, at det for nogle elever er svært at koncentrere sig, når der er larm, og det kan desværre ikke undgås, når der er så mange mennesker samlet et sted.

Vi havde ikke bevægelses timer eller idræt i dag, det troede jeg ellers var meningen, at man havde hver dag? Hm... Der er vist gået noget galt der. Så er det altså svært at kunne koncentrere sig en hel dag, med to frikvarterer, men det gik fint, den sidste time var ellers lang...

Det er godt nok hårdt at gå i skole, men sådan er det vel..

Onsdag:

Onsdag er en god dag, da vi har fri klokken 12.45.

Vi startede med at have engelsk, og der fik vi af vide, at vores lærer ikke havde lige så meget tid til at rette lektier som før, så det kunne godt være, at vi ikke skulle skrive lige så mange stile, som vi plejede, det synes jeg ikke er særlig godt, da jeg, ligesom mange andre, gerne vil udvikle mig i et fremmedsprog skriftligt og så også få respons af en lærer.

Generelt er det bare lidt hårdere at gå i 9. klasse, og det synes jeg allerede at kunne mærke, da niveauet bare er skruet op!

Men dagen sluttede rigtig godt, da den sluttede tidligt.

Tirsdag:

Tirsdag er en superhård dag, da vi har fri klokken 16.00, og vi har kun to frikvarter på sådan en lang og hård dag.

Vi mødte ind og havde matematik, hvor vi startede hårdt ud med en færdighedsprøve, da vi er startet på Visible Learning, derfor skal vi have en masse prøver igennem året. Det, synes jeg, er smart, så man i hvert forløb kan se, om man udvikler sig.

Da det så blev tid til det første frikvarter, skyndte vi os at spise noget mad, da vi havde fået nogle erfaringer fra i går.

Efter frikvarteret skulle vi have idræt. Det gør virkelig et eller andet at bevæge sig, når man er kørt lidt træt, så er man klar til at lave en masse arbejde.

Vi har historie i sidste time, og det er lidt ærgerligt, for det er den eneste historietime, vi har overhovedet. I sidste time er det svært at koncentrere sig, da det er sent på eftermiddagen, og man vil bare gerne hjem.

Selvom det var en hård dag, var det lige til at overleve.. 

Mandag:

Første skoledag er altid en lidt blandet dag for mig, da jeg helst ville blive ved med at have sommerferie, men jeg glæder mig samtidig til at se alle de mennesker, som jeg ikke har set i ferien.

Dagen var også spændende, da det var første skoledag med den nye reform, det har ligget klart for os skoleelever, at dagene ikke bare blev længere, men også langt hårdere..

Dagen startede fint ud, og vi var alle godt spændte på, hvordan det hele nu skulle gå. Senere blev det et problem, da vi på vores skole spiser på forskellige tidspunkter. Hårdest går det ud over 9. årgang, da vi er de sidste, der skal spise kl. 12.45. Vi har et frikvarter samtidig med hele skolen klokken 9.30 til 9.45, vi har ingen frikvarter mellem 9.45 og 12.45, vi har derfor fire moduler lige efter hinanden. Det skal siges, at det er super hårdt! Det er nemlig svært at koncentrere sig, når man er sulten og kørt helt træt..

Vi havde fri klokken 14.30, da vores faglig fordybelsestimer ligger fra 14.30 til 15.15 om mandagen.

Men efter min mening gik første skole dag super fint!

Hvordan er dine første dage med skolereformen gået? Fortæl din historie på TV 2 Nyhedernes Facebookside. 

Fakta om skolereformen

Regeringen - dengang med SF - Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative indgik sidste sommer aftale om en reform af den danske folkeskole. Trin et indføres nu, mens trin to træder i kraft efter næste folketingsvalg uden deltagelse af De Konservative.

Her følger hovedelementerne i den nye folkeskole:

Trin et: Fra august 2014

  • Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne.
  • Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til og med 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse. Eleverne vil dog - hvis de fravælger lektiehjælp - kun skulle have en skoleuge på 28 timer i børnehaveklassen til og med 3. klasse, 30 timer i 4.-6. klasse og 33 timer i 7.-9. klasse. Det gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg.
  • Ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen.
  • Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen.
  • Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver.
  • En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af de fælles mål i de enkelte fag.
  • Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i.
  • Dette lovforslag skal sikre, at hovedelementerne i aftalen om "Et fagligt løft af folkeskolen" kan implementeres allerede fra skoleåret 2014/2015.

Trin to: Efter næste folketingsvalg

  • En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse.
  • Faglig fordybelse og obligatorisk lektiehjælp inden for skoletiden.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning