Samfund

EU: Fedme kan være et handicap

Der findes ikke et generelt EU-retligt princip, der i sig selv forbyder forskelsbehandling på grund af fedme, men sygelig fedme kan være omfattet af begrebet "handicap", hvis den er af en sådan grad, at den hindrer fuld deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere.

Sådan lyder forslaget, som generaladvokaten ved EU-domstolen i Strasbourg netop har offentliggjort i forbindelse med sagen om den danske dagplejer Karsten Kaltoft, der blev fyret med begrundelsen, at han var for overvægtig.

Generaladvokaten vurderer desuden, at der kun i tilfælde af "svær, ekstrem eller sygelig" fedme kan være tale om et handicap. I den forbindelse drejer det sig om et BMI over 40 - hvilket Karsten Kaltoft har, oplyser hans advokatkontor.

Et BMI over 40 kan nemlig "være tilstrækkelig til at medføre begrænsninger, såsom problemer med bevægelighed, udholdenhed og sindsstemning, der udgør et »handicap« som omhandlet i direktivet," lyder det.

-Det betyder, at kliniske fede medarbejdere kan være beskyttet mod diskrimination på arbejdsmarkedet. Så er der med forslaget udsigt til en betydelig landvinding for beskyttelsen af klinsk fede i hele EU, lyder det fra Karsten Kaltofts advokat Jacob Sand.

Det er første gang nogensinde, at der har været rejst en sag på EU-niveau om beskyttelse som følge af klinisk fedme.

Sagen bliver endelig afgjort ved EU-domstolen i september. Herefter er det op til de danske domstole via nationalret at gøre dommen gældende.

Tilbud om at dyrke fitness

Sagen startede, da den cirka 160 kilo tunge Karsten Kaltoft i 2010 blev fyret som dagplejer i Billund Kommune efter 15 års ansættelse. På grund af faldende børnetal skulle én af kommunens 135 dagplejere fyres, og valget faldt på Karsten Kaltoft, som 14 dage inden fyringen havde fået et "sundhedstilbud" om at dyrke fitness, som han ikke svarede på - på intet tidspunkt under sin ansættelse vejede Kaltoft under 160 kilo.

Da Karsten Kaltoft spurgte direkte, om han blev fyret, fordi han var for fed, lød svaret angiveligt fra hans øverste leder at hun "gav ham en udfordring han ikke tog imod", har Karsten Kaltofts advokat Jacob Sand tidligere fortalt.

Sagen har vakt opsigt i Europa, og især i England, hvor flere medier fra BBC over den store ansete avis The Guardian til tabloidavisen Daily Mail har skrevet om den.