Samfund

Schweiz contra Danmark: Er de bedre til det hele?

På mange måder er det schweiziske samfund indrettet langt bedre end det danske.

Det afslører en ny bog med titlen”The Good Society!”, der sammenligner økonomien for almindelige mennesker i de to lande.

Og det er som talt ud af munden på den danske finansmand Lars Tvede, der efter at have boet 20 år i Schweiz er begejstret for den schweiziske samfundsindretning.

- De lavest lønnede som for eksempel rengøringsassistenter har betydeligt højere disponibel indkomst end man har i Danmark, hvad der gør, at man kan tilrettelægge sit liv bedre.  Men der hvor du virkeligt mærker det, er hvis du tager ekstra arbejde. Cirka 80 procent af din marginalindtægt er faktisk disponibel indkomst, siger han.

- Der er fuld beskæftigelse. Man har et socialt system som i Danmark, men der bliver trukket utroligt lidt på det. Der er masser og masser af jobs. Der er meget lidt motiv for at stille op på kommunekontoret og bede om at få udbetalt understøttelse, siger Lars Tvede.

Og efter Lars Tvedes mening handler det ikke bare om stor banker og mange penge. Han ser også en stor styrke ved Schweiz’ direkte demokrati., hvor beslutninger bliver taget ved håndsoprækning på møder.

- Nogen siger, at borgmestre er bedre til at regere end regeringsledere. Det er de, fordi de møder de mennesker, der får konsekvenserne af deres beslutninger, siger han.