Samfund

Lærere anmelder oftere vold fra elever

Voldssager mod danske lærere er steget kraftigt siden 2013. Det viser tal fra Danmarks Lærerforening.

I hele 2013 var der 31 sager, hvor en lærer blev udsat for vold, men i 2014 er der allerede 28 registrerede tilfælde, ifølge tal fra Danmarks Lærerforening, som TV 2 har fået udleveret.

Udviklingen bekymrer Dorte Lange, der er næstformand hos Danmarks Lærerforening.

- Man kan jo se, at tallene skifter fra år til år, men det er en markant stigning, og samtidig kan man jo se, at antallet af erhvervssygdomsdage er også stigende, så på den måde er der jo grund til opmærksomhed på problemet, for det er en alvorlig udvikling, siger hun til tv2.dk.

I maj måned kunne Politiken berette om en markant stigning i antallet af sager, hvor en lærer angiveligt skulle have slået en elev, men det er altså ikke kun eleverne, der melder flere voldsepisoder. Fremskrives de foreløbige tal om voldssager mod lærere, så er der store forskel fra de tidligere år: Det vil betyde 63 sager ved årets udgang i forhold til de 31 sager sidste år.

- Det er aldrig børnenes skyld

Dorte Lange er dog tøvende med at pege på en direkte årsag, men siger at manglende tid til de enkelte elever kan skabe konflikter.  Der er nemlig blevet færre lærere i den danske folkeskole og mindre tid til forberedelse af undervisning.

- Vi er forsigtige med at pege på en årsag, og vi vil heller ikke sige, at det er eleverne, der er problemer med – det er aldrig børnenes skyld, det er rammerne for undervisningen, som vi skal se på. Der elever, der er mere sårbare end før, og de har brug for særlig opmærksomhed, og i og med, at man ikke længere har den tid, så kan de blive så desperate, at de langer ud, siger Dorte Lange.

Samtidig giver inklusionen også større ansvar til lærerne, fordi de nu skal koncentrere sig om de elever, der før kom fra specialklasser, hvor der var mere tid.

- Børnene har været i specialiserede klasser, hvor lærerne har haft redskaberne, og nu kommer de så ud i det normale klasser, men de har stadig behov for ekstra omsorg og opmærksomhed, og når de ikke får den, så kan det give udslag i vold mod lærerne, siger Dorte Lange, men understreger igen, at det ikke er børnenes skyld, men at man skal se på rammerne på undervisningen.

Hos Lærerforeningen følger man problemet løbende, og man håber, at der kan komme mere fokus på de problemer og udfordringer, som lærerne står med i undervisningen.

- Vi følger det og ser, hvad tendensen er, og om der overhovedet er tendenser. Vi håber, at der kan komme fokus på problemet, med reformen skal lærerne nu undervise mere, så der er mindre tid til omsorg, så der er grobund for antallet af konflikter, siger hun til tv2.dk.

Har du som læreransat oplevet vold og trusler i forbindelse med undervisningen, vil vi meget gene høre fra dig på tv2.dk.