Psykiatrisk patient: Tvang er den eneste mulighed

Antallet af tvangsindlæggelser i psykiatrien er steget de seneste år. Det viser en ny undersøgelse.

Selv om regeringens mål er at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser, så går det den modsatte vej. I 2012 blev 5835 patienter tvunget til at lade sig indlægge på en psykiatrisk afdeling, mens tallet i 2013 var steget til 6093 indlæggelser. Men det er ikke alle, der ønsker tvangen fjernet fra psykiatrien.

En metode, der ofte bliver brugt til at tvinge folk i behandling, er bæltefiksering, hvor patienten spændes fast til sengen. Det lyder både voldsomt og ubehageligt, men det er den eneste løsning mener den 30-årige Cecilie Skovbjerg, der er psykisk syg, og ofte selv bliver tvangsindlagt.

- Jeg ville have været død i dag, hvis tvangsforanstaltninger ikke havde været en mulighed. Jeg ville have skåret mig ihjel eller være sprunget i søen. Jeg ville have hængt mig eller have slået hovedet ind i væggen, indtil jeg intet kunne sanse mere, siger Cecilie Skovbjerg som blandt andet lider af posttraumatisk stress syndrom og personlighedsforstyrrelser.

Bæltefiksering er den eneste løsning for mig

Sygdommene brød ud for fem år siden efter et overgreb i barndommen. Overgrebet skete, da Cecilie var syv år. Hun var på vej ned i kiosken for at købe is, og blev samlet op af en fremmed mand, der misbrugte hende seksuelt i fire timer. Overgrebet har gjort, at hun nu ofte for anfald, hvor hun gør skade på sig selv - blandt andet ved at skære i sig selv.

Og for Cecilie Skovbjerg er bæltefiksering den eneste løsning.

- Det fortæller mig, at jeg ikke er syv et halvt år længere. Han kan ikke gøre mig noget. Ingen kan gøre mig noget, så længe jeg ligger i et bælte, fordi jeg bliver passet på.

Cecilie Skovbjerg kan ikke forestille sig, at der er andre metoder end bæltefiksering, der vil virke på hende.

- Hvad vil du gøre, når du ikke kan snakke med patienten. Når patienten skærer sig voldsomt, og der er blod alle steder, siger hun.

Hos Foreningen for Sindslidende er man også imod bæltefiksering.