Samfund

Sundhedsstyrelsen ignorerer massiv kritik af drengeomskæringer

Sundhedsstyrelsen har torsdag udsendt sin revurderede vejledning om omskæring af drenge. Den bruges af landets læger, der skal forholde sig til, når forældre ønsker deres dreng omskåret.

Men den nye vejledning forholder sig ikke til væsentlige kritikpunkter, lyder det fra flere sider.

Den nye udgave af vejledningen blev sendt i høring i december 2013, og adskillige parter indsendte kritiske høringssvar om både lægefaglige og etiske spørgsmål.

- Der faldt brænde ned i forbindelse med den offentlige høring. Men trods den massive kritik har man nu helt åbenlyst ikke taget de mange indsigelser og kommentarer til sig. Den nye vejledning har ikke rykket ved det centrale element omkring rettighedsspørgsmålet, siger overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut.

Han har selv været aktiv i omskæringsdebatten som fortaler for drengebørnenes rettigheder og deltog selv i høringsrunden omkring den nye vejledning.

Blandt de mange kritiske høringssvar var også indlæg fra blandt andre Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Børns Vilkår og Børnerådet.

Lægeforeningen skrev i sit svar, at ”omskæring af drenge efter Lægeforeningens opfattelse alene burde kunne foretages på grundlag af den pågældende drengs/unge mands informerede samtykke”, mens Børns Vilkår skrev, at "indgrebet er i strid med juridiske og etiske principper, idet indgrebet er irreversibelt".

-  Men det står helt tydeligt i vejledningen, at man har valgt slet ikke at forholde sig til det. Man har valgt overhovedet ikke at gå ind og se på, om det her er i overensstemmelse med Børnekonventionen. Og omskæring er altså at lemlæste børn, der ikke har en chance for at sige fra, siger Ramus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Hos Sundhedsstyrelsen henviser direktør Else Smith til, at vejledningen handler om vejledning af et kirurgisk indgreb, og at der skal en lovændring til at ændre på de forhold, som flere af høringssvarene angriber.

- Justitsministeriet har kigget på det, og de er af den opfattelse, at omskæring ikke antages at være i strid med Børnekonventionen. Det er de rammer,  som vi agerer indenfor, siger hun.

Else Smith oplyser, at Sundhedsstyrelsen ikke tilskynder eller anbefaler omskæring, men at de omvendt heller ikke har fundet anledning til at anbefale, at det bliver forbudt.

- Vi kan selvfølgelig gå ind og anbefale en lovændring, hvis vi for eksempel ser, at det giver skader på børn, men det ser vi ikke aktuelt, siger Else Smith.

Hvert år bliver mellem 1000 og 2000 drenge omskåret i Danmark.

Uddrag fra høringssvarene

Lægeforeningen

- Omskæring af drenge burde efter Lægeforeningens opfattelse alene kunne foretages på grundlag af den pågældende drengs/unge mands informerede samtykke

Dansk Selskab for Almen Medicin

- Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, mener som fagligt selskab, at omskæring kun skal udføres på medicinsk indikation

Dansk Kirurgisk Selskab

- DKS er principielt modstander af kirurgiske indgreb på raske umyndige personer uden medicinsk indikation

Dansk Pædiatrisk Selskab

- Det bør fremgå, at rituel omskæring ses som medicinsk ubegrundet og sidestilles med et kosmetisk indgreb, som man jo normalt skal have kunne have give samtykke til som minimum 15-årig

Børnerådet

- Det er Børnerådets opfattelse, at Sundhedsstyrelsen svigter sit ansvar i henhold til art. 4 om god regeringsførelse i Børnekonventionen med hensyn til art. 3 (princippet om barnets bedste) og art. 19 (beskyttelse af barnet mod enhver form for vold) ved ikke i vejledningen at omtale de hensyn, der bør overvejes, inden en læge medvirker til omskæring

Børns Vilkår

- Børns Vilkår mener endvidere, at indgrebet er i strid med juridiske og etniske principper, idet indgrebet er irreversibelt

Sex og Samfund

- Vi anbefaler, at de mere principielle spørgsmål om barnets rettigheder og retten til kropslig integritet behandles, inden Sundhedsstyrelsen med en vejledning cementerer den eksisterende praksis