Sygeplejersker spilder fire millioner timer årligt på dokumentation

De danske hospitalssygeplejersker spilder fire millioner timer årligt på unødvendige dokumentationsopgaver.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd og MEGAFON.

Her svarer 63 procent af de i alt 1094 adspurgte sygeplejersker, at de dagligt bruger 29 minutter på unødvendig dokumentation.

De fire millioner timer svarer til, at 2461 fuldtidssygeplejersker i stedet for at dokumentere unødigt kunne fokusere på kerneydelser, og de tal skuffer formand for Dansk Sygeplejeråd Grethe Christensen.

- Det er utroligt trist, at vi endnu en gang kan dokumentere, at der går så meget tid med noget, vores medlemmer og medarbejdere i sundhedsvæsnet betragter som spild, siger hun til tv2.dk

Dokumentationsbyrden stiger

I gennemsnit bruger sygeplejerskerne 1 time og 43 minutter om dagen på dokumentationsopgaver, hvilket svarer til 14,4 millioner timer om året.

Det er en stigning i tid på 19 procent siden 2008, hvor sygeplejerskerne i gennemsnit brugte 1 time og 27 minutter om dagen på dokumentationsopgaver.

Spørger man sygeplejerskerne selv, så er de trætte af de ufleksible dokumentationsopgaver, fortæller sygeplejerske på ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital Karen Marie Grosbøll.

- Mange dokumentationskrav giver god mening, men der mangler fleksibilitet. Jeg synes ikke der bliver stolet nok på vores faglighed, for i visse tilfælde fratager man sygeplejerskerne muligheden for selv at tage den faglige vurdering i forhold til patientens behov. 

- Nogle gange føles det som om, at man skal dokumentere ting, bare for at dokumentere.  Nogle af de screeninger, vi skal lave, bliver ikke lavet med henblik på, at de er vigtige for patienten, men fordi du skal kunne fremvise, at du har dokumenteret noget, siger hun.

Går ud over patienterne

Karen Marie Grosbøll forklarer, at hun blandt andet skal undersøge og dokumentere patienters ernæringstilstand, også selvom hun har med en ung og rask mand at gøre, der blot har brækket et ben.   

Selvom der ikke er behov for at undersøge en tydeligt velernæret patient, så skal det gøres alligevel, det tager tid, og den tid går fra andre mere vigtige opgaver, forklarer Grete Christensen.

- De mange spildtimer, der bliver brugt, går fra den tid, du skal bruge på at hjælpe syge og pårørende med at komme helskindet igennem et sygdomsforløb.

- Der ikke tid til helt basale ting som hygiejne eller bare det at hente noget at drikke til patienterne, ting der gør, at du føler dig respekteret som patient. De fleste af mine medlemmer siger, at det er på kanten af, hvad der er forsvarligt, det de laver ude på afdelingerne, siger hun.