Samfund

Sygeplejeråd retter skarp kritik mod Danske Regioner

En ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd og MEGAFON viser, at sygeplejersker på landets hospitaler spilder 4 millioner timer om året på unødig dokumentation.

Sygeplejerskerne mener  selv, at de gennemsnitligt spilder 29 minutter om dagen på unødig dokumentation. 

Dansk Sygeplejeråd har undersøgt hospitalssygeplejerskernes dokumentationsopgaver i 2008, 2011, 2012 og 2014, og i den periode er antallet af dokumentationsminutterne steget støt.

Det ærgrer formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, at hun endnu en gang kan konstatere, at hendes medlemmer er bebyrdet med opgaver, der er det rene tidsspilde.

- Jeg har lige hørt formanden for Danske Regioner Bent Hansen omtale problemerne i sin tale til Danske Regioners generalforsamling i sidste måned. Så nu håber jeg, at der bliver gjort noget, for de bliver som arbejdsgivere snart nødt til at tage skeen i den anden hånd, siger hun til tv2.dk

Bureaukrati avler bureaukrati

I den offentlige debat og fra politisk hold har det været fremme flere gange, at der skal gøres noget ved de mange overflødige dokumentationsopgaver, som sygeplejerskerne pålægges.

For eksempel sagde tidligere sundhedsminister Astrid Kragh i 2012, at hun ville gøre op med det overflødige dokumentationsarbejde, men i perioden imellem lader der ikke til at være sket noget.

- Der hopper kæden af for mig. Når politikere og arbejdsgiver siger alle de rigtige ting, men uden at det slår igennem på hospitalsafdelingerne. 

- Min appel er derfor, at der bliver fulgt op på Bent Hansens kommentar, og Produktivitetskommissionens anbefalinger således, at arbejdsopgaver der ikke kan forklares, ikke skal forsvares, siger Grete Christensen.

I den netop offentliggjorte slutrapport fra Produktivitetskommissionen anbefaler kommissionen, at der sættes ind på tre områder, herunder at man skal skabe gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige.

Det første underpunkt på området lyder:

”Arbejd systematisk med afbureaukratisering og regelforenkling.”

Undersøgelser viser nemlig, ifølge rapporten, at offentlige ansatte ofte har begrænset tid til at varetage kerneydelsen.

Screening bruges ikke til noget

Ifølge sygeplejerådets formand, har man lullet sig ind i en tro om, at de mange screeninger, der dokumenteres, er nødvendige for at sygehusene lever op til den danske kvalitetsmodel.

- Man screener for at dække sig ind uden at tænke over, hvor meget tid der spildes, hvor man i stedet kunne forebygge yderligere sygdom. Der er ikke noget i den danske kvalitetsmodel, der siger, at man skal lave alle de her screeninger, det er den enkelte ledelse på afdelingerne, der bestemmer det.

- Man laver screeninger, uden at der er nogen der efterfølgende sidder og kigger tingene igennem. Man pålægger de ansatte at bruge tid på at dokumentere til journalen alene, ellers bliver der streget i bogen, hvis ikke man gør det.

Sygeplejerskerne skal melde ind

Formand for Danske Regioner Bent Hansen svarer i en mail til tv2.dk, at han er enig i, at der skal gøres noget ved problemerne, og han opfordrer derfor til, at fagpersonalet melder de unødige opgaver ind til Danske Regioner.

”Sygeplejerskerne og regionerne har en fælles sag her. Vi ønsker også at udrydde registreringsopgaver, som enten er dobbeltregistrering eller på anden måde ikke bidrager til en bedre behandling af patienterne eller bedre arbejdsgange for personalet.” 

”Jeg har tidligere opfordret de faglige organisationer til at pege på registreringer, som ikke har nytteværdi. Den opfordring gælder fortsat, og hvis tallet er korrekt, så er der behov for flere konkrete meldinger fra sygeplejerskerne om, hvor den er gal.”