Samfund

Danske Regioner: Unødig dokumentation er ikke åbenlyst

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen vil have Danske Regioner til at tage skeen i den anden hånd og få gjort noget ved unødvendig dokumentation på sygehusene.

Det sker efter, at en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd og MEGAFON viser, at der går for meget spildtid med unødvendig dokumentation på de danske hospitalsafdelinger.

Regionrådsformand Bent Hansen (S) mener, at sygeplejerskerne og regionerne har en fælles sag, hvad angår afbureaukratiseringen af sygehusvæsnet, men at det ikke altid er åbenlyst, hvad der skal afskaffes, svarer han i en mail til tv2.dk

”Regionerne ønsker, at sygeplejersker og andet sundhedspersonale bruger deres arbejdstid bedst muligt til gavn for patienterne. Jeg er dog nødt til at understrege, at denne undersøgelse er bygget op om sygeplejerskernes egne vurderinger af, hvad der er unødvendig dokumentation. Og det er ikke altid åbenlyst, hvad der er nødvendig og unødvendig dokumentation.”

”Der kan være tilfælde, hvor registreringer for den enkelte sygeplejerske eller afdeling måske kan virke unødvendige, men som faktisk er data, der er med til at give et overblik over udviklingen for en bestemt patientgruppe på landsplan.”

Der skal luges ud i dobbeltregistreringer

Ifølge Bent Hansen ser Danske Regioner på nuværende tidspunkt på flere initiativer, der skal løfte opgaven med at få bugt med dokumentationsspildet.

 ”I regionerne er der sat en række initiativer i gang på forskellige niveauer. Danske Regioner har blandt andet indledt et samarbejde med Sundhedsministeriet, der skal luge ud i dobbeltregistreringer.” 

”Vi kigger også på, hvordan vi kan gøre det lettere og mindre tidskrævende at registrere til kvalitetsdatabaserne og dokumentere til Den Danske Kvalitetsmodel.”

Enkelte steder i landet har man ifølge Bent Hansen også indført såkaldte bureaukratifrie zoner.

I dialog med staten

Hvad er det helt præcis for nogle dokumentationsopgaver, Danske Regioner mener, man kan sløjfe?

”Medarbejderne i regionerne skal kun registrere de data, som faktiske kan bruges til at udvikle sundhedsvæsenet og arbejdsgangene på sygehusene.”

”Vi har også nogle forpligtigelser i forhold til, hvad vi skal indrapportere til staten. Her er vi også i dialog om, hvordan det er muligt at minimere registreringerne, uden at det går ud over kvaliteten i behandlingen.” 

 Hvordan har Danske Regioner tænkt sig at afskaffe de overflødige dokumentationsopgaver?

”Vi samarbejder allerede med både medarbejderne på enkelte afdelinger, de faglige organisationer og staten i forhold til at afskaffe unødvendig registreringer og dokumentationsopgaver. 

”Men det er også vigtigt for os, at vi hele tiden har for øje at en række registreringer og dokumentationskrav også er indført for at sikre den bedst mulige behandling for patienterne.”