Samfund

Region H om ny 1813-plan: Folk kan være helt trygge

Region Hovedstadens akuttelefon 1813 har fået en hård start på tilværelsen.

Kritikken har været massiv - især fra de praktiserende læger. Men også fra Sundhedsstyrelsen, som for alvor kom på banen efter et kontrolbesøg den 12. marts.

Sundhedsstyrelsen påpegede blandt andet, at der var problemer med uklart ansvar, mangelfuld journalføring og uvished om, hvornår patienter skal sendes videre til en læge.

Noget som de praktiserende læger i Region Hovedstaden forinden påpegede ved flere gange efter Akuttelefonen 1813 trådte i kraft den 1. januar.

Sundhedsstyrelsen gav telefoncentralen frem til i dag, den 4. april, til at få orden i sagerne. Og i dag, hvor fristen altså udløber, bekræfter direktøren for akutområdet i Region Hovedstaden, Freddy Lippert, overfor Ritzau, at en ny og meget grundig køreplan er sendt af sted til Sundhedsstyrelsen.

- Vi har gjort os umage for at beskrive alt så præcist som muligt, så der ikke kan være tvivl om noget, siger han og fortsætter:

- I forhold til personalets ansvar og kompetencer, handlede det blandt andet om brugen af et beslutningsstøtteværktøj. I den nye instruks har vi præciseret, hvornår man skal og ikke skal bruge det, og i hvilke tilfælde man skal konferere med en læge.

Freddy Lippert slår desuden fast, at borgerne fremover kan føle sig helt trygge ved at ringe til 1813:

- Det kan de, og det har kunnet hele tiden. De taler med særligt kompetente sygeplejersker og særligt kompetente læger, der samarbejder og spørger hinanden til råds.