Samfund

Inklusion giver autistiske børn stress og depression

Børn med autisme og særlige behov mistrives i den almindelige folkeskole. Mistrivslen fører blandt andet til stress, selvmordstanker og manglende lyst til at gå i skole.

Det mener Landsforeningen Autisme, Foreningen har spurgt 164 forældre, hvis autistiske børn er blevet inkluderet i den en almindelig folkeskole, hvordan de trives i skolen. Forældrene kommer fra 89 forskellige kommuner.

Næsten halvdelen af forældrene svarer, at deres barn opfatter skolegangen negativt, mens 70 forældre svarer, at deres barn har nægtet at gå i skole i flere dage. Mere end 60 procent svarer, at deres børn er så stressede, at de afreagerer, når de kommer hjem.

20 af de adspurgte forældre svarer, at deres barn har nægtet at gå i skole i tre måneder eller mere.

- Når du har et højt niveau af stress, får du lynhurtigt depressioner, og når du er deprimeret, kan du heller ikke klare de sociale ting, og du nægter at gå i skole og får angstanfald, forklarer Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme til TV 2 News.

- Vi har en del forældre, som beretter om det. Det er jo 50 procent af børnene i undersøgelsen, som har perioder med skolevægring, siger hun.

Seks procent af børnene i undersøgelsen har ikke været i skole i mere end et år.

Andreas Rasch-Christensen er forskningschef ved VIA University College og forsker i uddannelse og folkeskole. Han mener ikke, man må sidde den nye undersøgelse overhørig.

- Man skal tage undersøgelsen alvorligt, og man skal lytte til den. Vi ved, at børn med autisme er forbundet med nogle specielle udfordringer, når man skal inkludere dem. Man kan ikke bare flytte dem fra en specialskole til en almindelig skole, og så sige, at de er inkluderede. Det er nødvendigt, at de også selv oplever, at de er inkluderede, siger han til TV 2 News.

Han peger på, at det er vigtigt at skolerne har de nødvendige pædagogiske kompetencer til at tage imod elever med specielle behov. Nogle kommuner har været bedre end andre til at lave det nødvendige forarbejde, inden eleverne blev inkluderede.

Målet med inklusionen, er, at 96 procent af landets børn skal gå i en almindelig folkeskole i 2015. Det kræver, at 10.000 børn starter eller bliver flyttet til den almindelige folkeskole.

I tv-klippet fra TV 2 News øverst i artiklen kan du blandt andet se Socialdemokraternes uddannelsesordfører Annette Lind forsvare, hvorfor inklusionen er den rigtige løsning.