Samfund

Myte aflivet: Sommer- og vintertid giver ikke blodbad

Ja, vi har selv skrevet om det. Flere gange faktisk, men nye tal afliver myten om, at flere dyr bliver kørt ned, når vi skifter til sommer- eller vintertid. Det viser en analyse af over 30.000 påkørsler af vilde dyr i Danmark.

Der kan nemlig ikke måles nogen stigning i påkørsler lige efter, vi har skiftet til sommer- eller vintertid, som vi natten til søndag.

- Det slår de skrøner i gulvet, som folk har gået og talt om, siger Sven Norup, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen

Til gengæld viser tallene, at der er langt størst risiko for at ramme et rådyr i ”de blå timer” om morgenen og om aftenen, hvor rådyrene bevæger sig. Det falder nemlig sammen med os menneskers myldretid på vejene.

- Mange biler og mange dyr giver mange påkørsler, siger Sven Norup.

Maj måned er også en uhyggelig måned at være rådyr i. Det er den måned, hvor der bliver ramt markant flest af dem.

- Det er det tidspunkt på året, hvor familiegrupperne opsplittes. Råen (hunnen –red.) jager lammene fra sidste år væk, lige inden hun skal føde. Og de bliver så ramt af bilerne, når de bevæger sig rundt, siger Sven Norup.

På den tid af året bevæger rådyrene sig meget omkring og krydser mange veje, fordi de jager hinanden væk, når de møder hinanden.

- Råvildtet er hamrende asocialt. De tåler ikke andre. Derfor boner maj måned ud. De unge skal finde deres eget territorie. Det fortsætter de med at lede efter, indtil de finder et sted, de ikke bliver jaget væk fra.

Har man ramt et vildt dyr, så skal man ringe til dyrenes vagttelefon på 1812. De kan også tilkalde en Schweiss-hundefører, der kan komme og aflive dyret, hvis der er brug for det.

Vi har indtegnet de næsten 30.000 påkørsler, så du kan se, hvor mange der bliver dræbt på din vej. I øvrigt sker det oftest, når der er fuldmåne.

Det skal du gøre

  • Vær ekstra agtpågivende i morgen- og aftentimerne mellem klokken 5-8 og 17-23. Der er dyrene mest aktive.
  • Blænd ned, hvis en hjort springer ud foran din bil. Lygterne kan blænde dem, så de bliver stående.
  • Vær forberedt på flere. Især dådyr bevæger sig i flokke, så ser du én, kan der sagtens være flere lige om hjørnet.
  • Har du ramt et dyr? Så ring til dyrenes vagttelefon på 1812. De kan også tilkalde en Schweiss-hundefører, der kan komme og aflive dyret, hvis der er brug for det.

Sådan er undersøgelsen lavet

Naturstyrelsen og Aarhus Universitet har sammen kortlagt 33.605 påkørsler af større vilde dyr i Danmark i perioden 2003-2012.

Op imod 90 procent af indberetningerne er rådyr, men tallene dækker ud over hjorte også over bl.a. ræve og grævlinge. Men altså ikke katte og lignende.

Indberetningerne stammer fra Schweiss-hundeførere, der med GPS har registreret påkørte dyr. De bliver dog ikke tilkaldt hver gang, så det reelle tal vurderes til at kunne være op imod 150.000 påkørsler i perioden.

Indberetningerne er lavet manuelt. Derfor kan enkelte registreringer var tastet forkert. Det samlede datamateriale er dog meget nøjagtigt.

Se flere oplysninger og kort på Naturstyrelsens hjemmeside.