Læger om 1813-kritik: Hvad sagde vi

Problemer med journalføringen og mangelfuld uddannelse af visitatorerne.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen opsummerer en lang række problemer ved det daglige arbejde hos Region Hovedstadens udskældte akuttelefon 1813.

Problemer, som de praktiserende læger i Region Hovedstaden (PLO-Hovedstaden, red.) har påpeget adskillige gange, siger Birgitte Alling Møller, formand for PLO-Hovedstaden, til tv2.dk

- Det er det, vi har sagt hele tiden. Rapporten fra Sundhedsstyrelsen understreger vores kritik. Og vi mener, at det nu er ekstremt vigtigt, at vi får specialisterne (lægerne, red.) i front igen. Vi er uddannet til at visitere. Det er sygeplejerskerne ikke.

Af kritikken fra Sundhedsstyrelsen fremgår det netop, at ”ansvaret for de sundhedsfaglige visitatorer på akuttelefonen var ikke tilstrækkeligt præciseret. De var ved tilsynsbesøget ikke bekendt med, hvordan deres arbejde var afgrænset, og hvornår de skulle kontakte en læge.”

Næstformand i PLO-Hovedstaden, Claus Perrild, sidder med i en gruppe, der nu skal evaluere 1813. Et arbejde, som man først vil se resultaterne af til januar næste år.

- Processen er i gang. Men der bliver meget at tage fat på, siger han til tv2.dk.

Fagligt niveau er ikke på plads

Ifølge ham er der alt for mange problemer med 1813.

- Derfor er vi også glade for, at Sundhedsstyrelsen er nået frem til det samme som os. Det faglige niveau er ikke på plads, og det kommer det ikke før, at det igen er de praktiserende læger, der skal visitere.

Ifølge ham har PLO-Hovedstaden indsamlet flere problematiske udskrivningsnotater, der viser samtaler mellem personalet på 1813 og patienterne.

- Ud fra dem kan vi se, at kvaliteten i arbejdet ikke er i orden. Der bliver blandt andet udskrevet for mange telefonrecepter. Og sygeplejerskerne er alt for langsomme til at visitere.

Sundhedsstyrelsen har givet Region Hovedstaden en uge til at rette op på kritikpunkterne, som fremgår i rapporten. Region Hovedstaden skal senest den 4. april have instrueret personalet grundigt, få rettet op på de mangelfulde journaler, ligesom der skal sættes en løbende og systematisk opfølgning af personalets kompetencer og kvalitet af visitationen i gang inden 25. april.