Samfund

1813 får hård kritik af Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen kommer nu i en rapport med en skrap kritik af Region Hovestadens akuttelefon 1813 på flere områder. Det sker blandt andet efter et tilsynsbesøg hos Akuttelefonen 1813 den 12. marts 2014.

Ifølge Sundhedsstyrelsen konstaterede man ved besøget flere alvorlige problemer med uklart ansvar og mangelfuld journalføring, sådan som de praktiserende læger i Region Hovedstaden har påpeget flere gange efter Akuttelefonen 1813 trådte i kraft den 1. januar.

Af kritikken fremgår det, at ”ansvaret for de sundhedsfaglige visitatorer på akuttelefonen var ikke tilstrækkeligt præciseret. De var ved tilsynsbesøget ikke bekendt med, hvordan deres arbejde var afgrænset, og hvornår de skulle kontakte en læge.”

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Anne Mette Dons, uddyber overfor tv2.dk.

- Der er noget, der tyder på, at de praktiserende læger har haft ret i noget af deres kritik – at visitatorerne (sygeplejerskerne, red.) ikke har været klædt godt nok på til opgaven fra regionens side.

Følger ikke elektronisk brugsanvisning

Helt konkret drejer kritikken fra Sundhedsstyrelsen sig om det, der bliver kaldt beslutningsværktøjet. Det er et elektronisk værktøj - en slags brugsanvisning - som sygeplejerskerne skal følge, når de får en patient i røret, f.eks. en mor med et lille barn med høj feber.

- Men sygeplejerskerne bruger ikke systemet konsekvent – når nogle af sygeplejerskerne tog en samtale med en patient, var de f.eks. ikke koblet til systemet, og så er det jo svært at følge anvisningerne under samtalen, forklarer Anne Mette Dons til tv2.dk.

Hun fortsætter:

- Visitatorerne skal have at vide, hvad deres grænser er, og hvornår de skal sende patienten videre til en læge.

Derfor har Sundhedsstyrelsen instrueret Region Hovedstaden i, at den senest den 4. april skal sende en præcisering af de sundhedsfaglige visitatorers ansvarsområde til Sundhedsstyrelsen.

Journalføring er også meget problematisk

Samtidig udtaler Sundhedsstyrelsen kritik af journalføringen, der ifølge Anne Mette Dons er meget problematisk

- Man kan f.eks. ikke se, om en patient har ringet ind tre gange tidligere på aftenen. Man kan kun se en enkelt henvendelse ad gangen, men det betyder eksempevis, at patienten skal huske at sige, at han/hun har ringet før. Det udgør en risiko, for det er enorm vigtigt, at man kan følge en patients udvikling over en aften. Samtidig var meget lidt journalført, så det ikke var muligt at se, hvad sygeplejerskerne havde rådgivet patienten til.

Det resulterer ifølge Sundhedsstyrelsen i mangelfulde epikriser, sådan som også de praktiserende læger i Region Hovestaden blandt andet har påpeget.

I forbindelse med kritikken har Region Hovedstaden lavet et høringssvar. I dette svar skriver Region Hovedstaden blandt andet, at Sundhedstyrelsens rapport ikke er tilstrækkeligt underbygget. Og at der ikke grundlag for kritikken af beslutningsværktøjet.

- Der er 100 ansatte sundhedsfaglige visitatorer og 130 ansatte læger ansat ved Akuttelefonen 1813. Sundhedsstyrelsen konkluderer på baggrund af interview med blot fire medarbejdere, at beslutningsværktøjet ikke anvendes ensartet af personalet på Akuttelefonen 1813, lyder det i høringssvaret.

Tv2.dk arbejder lige nu på at få en uddybende kommentar fra Region Hovedstaden så hurtigt som muligt.