Årsopgørelse: Har du husket alle fradrag?

Det er ikke alle fradrag, der automatisk kommer med på din årsopgørelse. I indslaget herover har vi samlet de tre mest almindelige fradrag, vi glemmer. I artiklen herunder kan du desuden se en længere  liste over endnu flere fradrag, du selv skal skrive på årsopgørelsen.

Hvis du vil undgå at betale mere i skat end du er forpligtet til, skal du sørge for at skrive alle dine fradrag på din årsopgørelse.

Selvom du fra på mandag kan se din årsopgørelse på skat.dk, er det nemlig langt fra sikkert, den indeholder alle de fradrag, du er berettiget til, og derfor kan der stadig være penge at spare i skat.

I indslaget herover kan du se tre af de mest almindelige fradrag, som du selv skal indberette.

På baggrund af interview med skatteekspert og revisor hos PricewaterhouseCoopers Søren Bech, har vi herunder samlet endnu flere fradrag, du selv skal skrive på årsopgørelsen.

Disse fradrag skal du selv skrive ind:

1: Har du optaget nyt lån

Har du optaget nyt realkreditlån i løbet af 2013, skal du typisk stille en bankgaranti - i forbindelse med denne garanti, betaler man en såkaldt garantiprovision til banken, og den provision kan trækkes fra i skat. Det er dog ikke altid, beløbet automatisk er blevet indberettet til Skat. Det skal du derfor selv tjekke på årsopgørelsen, og er det ikke det, så skal du selv skrive det på. Beløbet, du kan fradrage er typisk på op til et par tusinde kroner.

Rubrik på årsopgørelsen: 41

2: Boligkøb eller boligsalg

Har du købt en bolig i 2013, skal du først betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen – altså fra den dag, du disponerer over boligen.

Du skal ligeledes betale ejendomsværdiskat i den gamle bolig indtil den dag, du ikke længere disponerer over den.

Dette skal du skrive på den oversigt på årsopgørelsen, der vedrører ejendomsværdiskat - nederst på årsopgørelsen.

3: Renteudgifter på private pantebreve

Har du haft renteudgifter på private pantebreve - for eksempel i forbindelse med køb af en sommerhus, kan du få fradrag for disse renter, hvis SKAT har oplysninger om, hvem du betaler til. Derfor er det vigtigt, at du til SKAT indberetter navn, adresse og CPR.nr - på den person, du betaler til.

Rubrik på årsopgørelsen: 44

4: Børne - og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver kun indberettet til skat, hvis ordningen går via det offentlige. De fleste kører dette over det offentlige, og så bliver det indberettet automatisk. Men mange fraskilte indgår selv en bindende ordning om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal derfor selv sørge for at fratrække det bidraget på årsopgørelsen.

Det er barnet, der bliver beskattet af pengene, og derfor er det også vigtigt, at du oplyser barnets navn, adresse og CPR.-nummer til SKAT. Gør du ikke det, får du ikke fradrag.

Rubrik på årsopgørelsen: 56

5: Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Husk at kontrollere, om Skat har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der stor risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du engang i fremtiden sælger disse.

Har du solgt nogle børsnoterede aktier med tab i 2013, så kontroller også, at SKAT har oplysninger om disse, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier.

Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i din ægtefælles aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.

Du indberetter din beholdning af aktier i din skattemappe på SKAT.dk.

Rubrik på årsopgørelsen: 66

6: Fradrag for kørsel til og fra arbejde (befordring)

Overstiger din samlede kørsel til og fra arbejde 24 kilometer per dag, kan du få fradrag for hver kørte kilometer udover dette beløb.

0-24 kilometer: Intet fradrag

25- 120 kilometer: 2,13 kroner per kørt kilometer

Over 120 kilometer: 1,07 kroner per kørt kilometer (dog 2,13 kroner i visse udkantsområder)

Du bør beregne dit fradrag ud fra det faktiske antal kørte kilometer. Du behøver altså ikke opgive den korteste vej til arbejde, hvis du rent faktisk kører en lidt længere vej, som eventuelt er hurtigere eller mere trafiksikker. Tjek derfor kilometertælleren, når du holder i din indkørsel, og igen, når du er hjemme fra arbejde.

Rubrik på årsopgørelsen: 51

7: Håndværkerfradrag

Har du fået lavet arbejde i din bolig, der kan gå ind under håndværkerfradraget, kan du fradrage op til 15.000 kroner per voksen person i husstanden. Det er arbejdslønnen, du kan fradrage. Se mere om dette i indslaget herover.

Håndværkerfradraget skal ikke indberettes på årsopgørelsen, men skal indberettes særskilt under punktet ”indberet håndværkerfradrag for 2013” i din skattemappe på SKAT.dk. Herefter bliver oplysningerne automatisk overført til din årsopgørelse.

8: Donationer

Hvis du har indbetalt til velgørenhed, kan du fradrage beløb op til 14.500 kroner for donationer i 2013. For at få fradraget, skal du tjekke, om organisationen er godkendt af SKAT, og listen over godkendte organisationer kan du finde på SKAT.dk.

Der er ingen nedre grænse for, hvilke beløb, du kan få fradrag for.

Du kan kun få fradrag, hvis organisationen, du har doneret til har indberettet din donation til SKAT, og hvis de har indberettet dit personnummer til skat. Gem altid dokumentation for din donation.

Se mere om fradrag for donationer i indslaget herover.

Rubrik 55 - det er et "låst felt" i årsopgørelsen, så det kan kun ændres, efter at SKAT er blevet kontaktet. Kun fradrag hvis modtager af donationen har indberettet dit personnummer.

Listen er udarbejdet efter interview med lektor i skatteret og revisor hos PricewaterhouseCoopers Søren Bech

Dine Finanser

  • Dine Finanser er tv2.dks pengemagasin præsenteret af vært Christian Kjær.
  • I programmet giver vi dig tips og råd til, hvordan du kan få flere penge i din private økonomi.
  • Siden 2008 har journalist Christian Kjær arbejdet med finansjournalistik på tv2.dk og ved TV 2 Finans.