Samfund

HIV-gennembrud: Spændende, men dyrt og risikabelt

Forskere er nået et nyt skridt videre i kampen mod HIV-virus, der kan udvikle sig til den dødelige sygdom AIDS. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Et forsøg med at genmodificere celler i HIV-smittedes hvide blodlegemer har vist meget opmuntrende resultater. Forskere på University of Pennsylvania håber, at metoden kan bruges til at forbedre HIV-smittedes generelle helbredstilstand.

De nye resultater er netop blevet præsenteret på en international konference i Boston, hvor også en række førende danske HIV-eksperter var til stede. En af dem, professor fra Rigshospitalet Jan Gerstoft, siger om resultatet, at ”det er interessant, men ikke noget der vælter verden”. Hans forbehold er først og fremmest, at den nye metode er både besværlig og kostbar.

-Det er et interessant perspektiv, men at skulle genmanipulere hver enkelt patients egne celler bliver dyrt. Det tror jeg ikke er fremtiden, siger Jan Gerstoft til tv2.dk fra konferencen i Boston.

Metoden, som de amerikanske forskere fremlægger, bygger på den kendte erfaring, at omkring én procent af verdens befolkning har vist sig at være immune overfor HIV-smitte på grund af en genfejl. Genfejlen – hvis man kan kalde det en fejl – betyder, at HIV ikke kan trænge ind i deres hvide blodlegemer.

Denne genfejl har forskerne ”kopieret” i deres forsøg.  De tog hvide blodlegemer fra en lille gruppe af HIV-smittede forsøgspersoner, og genmodicerede deres hvide blodlegemer, som de fik den samme modstandskraft mod HIV-smitte. Derefter fik de  HIV-smittede et stort skud af deres egne, genmodificerede hvide blodlegemer – op mod 10 milliarder celler hver.

Forsøgspersonerne reagerede forskelligt – men et flertal fik det mærkbart bedre.

-Vi er meget opmuntrede over disse resultater. Dette er en potentiel ny behandling for HIV, siger en af forskerne, Carl June fra University of Pennsylvania, til The Guardian. Han understreger dog, at det ikke er en kur imod HIV-infektion, men en måde at forbedre de HIV-smittedes generelle sundhedstilstand.

Den danske professor er imidlertid mere forbeholden.

-Jeg tror ikke det er fremtiden, heller ikke i vores rige del af verden. Vi har en simpel behandling med én pille hver dag, og i sammenligning er genmanipulation både besværligt og risikabelt, siger han.