Samfund

Specialbørnehaver lukker på stribe

Børn med autisme, spastikere og børn med andre fysiske og psykiske handicap skal gå i en almindelig børnehave i stedet for en specialbørnehave.

Det er resultatet af inklusionen, som kommunerne fører ud i livet.

Og nu viser en optælling, at antallet af specialbørnehaver falder. I 2010 var der 93 specialbørnehaver med ekstra ressourcer og specialpædagogisk viden til børn, der blev henvist efter paragraf 32 i Serviceloven.

I dag er der kun 80 institutioner tilbage, skriver fagbladet Børn&Unge.

Samtidig er antallet af pædagoger i specialbørnehaverne faldet med 20 procent. I 2010 var 1721 pædagoger ansat i specialbørnehaver. I 2013 var tallet på 1370.

Det er udtræk fra Tilbudsportalen, som Socialstyrelsen har lavet for Børn&Unge.

Seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) Steen Bengtsson siger, at udviklingen hænger sammen med kommunernes omstilling til inklusion.

- I kølvandet på kommunalreformen traf man i kommunerne en klar politisk beslutning om at øge inklusionen markant: Langt flere børn skulle flyttes fra specialbørnehaver til almindelige børnehaver, siger han til fagbladet.

Ifølge Børn&Unge samles der ikke systematisk viden sammen om, hvad det betyder for børnene at blive flyttet fra en specialbørnehave til en almindelig én af slagsen.

- Systemet er ikke indrettet, så vi opsamler erfaringen. Man ved meget lidt om, hvad der egentlig sker på området og dets konsekvenser for børnene. Traditionelt er evaluering af det sociale område aldrig blevet prioriteret særligt højt, siger Steen Bengtsson.