Samfund

Ekspert: Togspringere tænker ikke på andre

Selv om det kan virke hensynsløst, når folk vælger at begå selvmord ved at hoppe ud foran et tog, så er det ikke nødvendigvis tilfældet.

Det forklarer Bo Andersen Ejdesgaard, statistiker ved Center for Selvmordsforskning, til tv2.dk i kølvandet på nyheden om, at antallet af personer, der valgte at begå såkaldt togselvmord, steg til næsten det dobbelte fra 2011-2012.

- Folk, der vælger den udvej, er selvsagt ikke i balance. Og derfor når de ikke at tænke over, at denne type af selvmord har meget store konsekvenser for andre mennesker, forklarer han og fortsætter:

- Og så kan man sige, at dem, der vælger toget som udvej, som oftest er meget målrettede i forhold til at ville ende deres liv. De vil gerne dø, og de ved, at togselvmord er en effektiv måde at gøre det på. Det er ikke et spørgsmål om, at deres handling er en form for råb om hjælp, som man ofte ser med personer, der tager store mængder medicin.

I 2011 begik 26 personer selvmord ved at hoppe ud foran tog, mens det tilsvarende tal i 2012 var 44 – altså næsten en fordobling viser Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport for jernbane i 2012. Og det lægger sig i forlængelse af tal fra Statens Serum Institut, der viser, at antallet af selvmord i Danmark er steget med 12 procent til 680 for hele året.

Ifølge Bo Andersen Ejdesgaard skal man dog passe på med at lægge alt for meget i tallene.

- Man skal passe på med at drage konklusioner for et enkelt år, for antallet af selvmord vil altid kunne stige eller falde fra år til år. Det giver bedre mening at kigge over en lidt længere periode, forklarer han og fortsætter:

- Det er selvfølgelig en udvikling, som vi skal holde øje med, men kigger man på den såkaldte selvmordsrate – altså hvor stor en del af befolkningen, der begår selvmord – så er tendensen klart, at vi få færre og færre selvmord, siger han.