PET: Vi skal være bange for hellige krigere

16x9
PET-chef Jakob Scharf mener, at personer, der er udrejst til Syrien for at deltage i kamphandlinger i Syrien, udgør en potentiel risiko for vores nationale sikkerhed. Foto: Scanpix

Center for Terroranalyse (CTA) vurderer i en ny analyse, at mindst 80 danske statsborgere siden sommeren 2012 er rejst til Syrien for i en periode at

Center for Terroranalyse (CTA) vurderer i en ny analyse, at mindst 80 danske statsborgere siden sommeren 2012 er rejst til Syrien for i en periode at slutte sig til militante islamister.

Omkring halvdelen af dem er vendt tilbage til Danmark, og ifølge CTA vil de ofte vende tilbage til islamistiske miljøer, hvor de på grund af deres kamperfaringer har opnået en vis status og bidrager til en yderligere radikalisering.

Chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Jakob Scharf, kalder de hjemvendte, hellige krigere for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed:

- Vi skal være bange for den potentielle terrortrussel, der ligger og de sikkerhedsmæssige risici, der er forbundet med, at der er personer, som får forbindelser med islamistiske grupper og opnår nogle militante færdigheder i udlandet, som kan bruges her i landet. Eller som kan bruges i terrorsammenhænge rettet mod danske mål i udlandet, siger chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jakob Scharf til TV 2.

CTA vurderer, at de udrejste fra Danmark alt overvejende er sunni-muslimske mænd i alderen 16-25 år. Der er tale om en bredt sammensat persongruppe med mange forskellige etniske oprindelser, herunder også danske konvertitter.

I august blev den formentlig første rekrutteringsvideo til krigen i Syrien uploadet på YouTube. I propagandavideoen opfordrer den danske salafist Abu Khattab danske islamister til at rejse til det borgerkrigsramte land for at føre hellig krig.

Ifølge CTA har langt de fleste af dem, der rejser fra Danmark til Syrien for at slutte sig til islamistiske grupperinger, været i krig, og mindst 7 er blevet dræbt under kampene. Hovedparten af de udrejste fra Danmark har været i kontakt med grupper med en militant islamistisk dagsorden. De væsentlige militant islamistiske grupper er Jabhat al-Nusra (Nusra-fronten) og Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL). ISIL kendes også under navnet al-Qaida i Irak (AQI). Begge er affilierede med al-Qaida (AQ) og er opført på FN’s terrorliste.

PET oplyser, at de systematisk har samtaler med alle hjemvendte, der har deltaget i den væbnede kamp i Syrien.

Derudover har de iværksat en række initiativer, der skal forebygge radikalisering af danske unge, samt iværksat en omfattende efterretnings- og efterforskningsmæssig indsats for at vurdere, om der er grundlag for at indlede straffesager eller sager om administrativ udvisning af de personer, der vender hjem til Danmark efter hellig krig.

- Det er en indsats, hvor vi også løbende bliver nødt til at vurdere, om det, vi har gjort, virker efter hensigten og om der er behov for at gøre yderligere. Og det er overvejelser, vi har løbende – også sammen med andre. Om nye initiativer. Det kan være både i forhold til den forebyggende indsats, den operative indsats, vi gennemfører, men selvfølgelig også på det lovgivningsmæssige område, siger PET-chef, Jakob Scharf til TV 2.