Kommunalvalg
Billede af Tine Hessner

Tine Hessner

797 personlige stemmer
Radikale Venstre

Opstiller i

Region Hovedstaden

Job

Konsulent og Facilitator, Hessner-Consult

Om mig og mine mærkesager

Jeg vil især fokusere på bedre overgange fra sygehus til kommune, ungdomsuddannelser og trafik på tværs. vh Tine Hessner (liste B) FOR EN STÆRK, FRI & GRØN REGION
Mere om Tine Hessner

Kandidatens svar på kandidattesten

Afsluttende bemærkninger fra Tine

Læs mere på www.tinehessner.dk

Med kommunalpolitisk erfaring (sidder i Furesø Byråd) vil jeg især have fokus på at sikre bedre overgange fra sygehus til kommune ift visitering og genoptræning/rehabilitering.

Herudover vil jeg arbejde for en grøn, emissionsfri busbetjening på tværs i hele regionen og et forbedret offentligt-privat samarbejde om sundhed og velfærdsteknologi.

Jeg vil også have fokus på støjværn/ støjsikring på vores veje.

Der skal være gode ungdomsuddannelser og offentlig infrastruktur omkring dem. De unge der har mentale og psykiske udfordringer skal hjælpes langt tidligere end i dag. Psykiatrien er stærkt underfinansieret.

Regionen skal også arbejde for at indfri FN’s 17 verdensmål ved at tage ansvar for at bekæmpe klimaforandringer og sikre bæredygtige udviklings-, forbrugs- og produktionsmønstre. Regionen køber stort ind - og det skal være grønt eller CO2-kompenseres.

RADIKALT - FOR EN STÆRK, FRI & GRØN REGION